Om å skli inn i køen

Glatt: – Når snø og is legger seg kaldt over Østfold, og operasjonskøene på Kalnes vokser seg lange og vonde, da spisses blyantene i fylkets avisredaksjoner. Illustrasjonsfoto: HA

Glatt: – Når snø og is legger seg kaldt over Østfold, og operasjonskøene på Kalnes vokser seg lange og vonde, da spisses blyantene i fylkets avisredaksjoner. Illustrasjonsfoto: HA

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

INNHOGGNår snø og is legger seg kaldt over Østfold, og operasjonskøene på Kalnes vokser seg lange og vonde, da spisses blyantene i fylkets avisredaksjoner. Spørsmålene kommer; Hva synes pasient- og brukerombudet om at pasienter må vente på operasjon? Og er det fortsatt mye å klage over på Sykehuset Østfold Kalnes?

Vinteren er tradisjonelt høysesong for både luftveisinfeksjon og bruddskader, og langt flere pasienter enn vanlig får behov for behandling på sykehus. Dager med mer enn fullt belegg, lange ventetider og utsatte operasjoner, oppleves naturlig nok frustrerende og vanskelig for pasientene, og ganske sikkert også for sykehusets ansatte.

Å skli på isen, slå seg gul og blå, kanskje pådra seg en bruddskade, er ille nok i seg selv. Turen til Kalnes tas med forventning om rask og effektiv diagnostisering og behandling. For noen blir opplevelsen annerledes. Man har bokstavelig talt sklidd inn i køen, og frustrasjonsnivået kan forståelig nok, stige til uante høyder. Tålmodighet er muligens en dyd, men opptrer ikke alltid i tilstrekkelige doser når kroppen er preget av smerter eller sykdom.

Prioritering er et stikkord. Hver dag hele året igjennom gjøres viktige medisinske vurderinger i norske sykehus; Hvem trenger behandling først? Hvem er det forsvarlig å la vente? I den etter hvert velkjente prioriteringsdebatten handler det oftest om de som bør prioriteres. Lite sies og skrives om hva dette i praksis betyr; noen må nedprioriteres – alle kan ikke være først i køen.

Pasient- og brukerombudet har en klar forventning om at sykehuset holder sine pasienter godt informert. Det er en forutsetning for å kunne akseptere «sin» plass i køen, at retten til informasjon tas på største alvor av sykehuset.

Så vil noen si; Dersom sykehuset på Kalnes var større, hadde bedre kapasitet og flere ansatte, ville kø-problematikken i «høysesongene» ikke oppstått. Vel, dette er en omfattende samfunnsøkonomisk debatt som ikke skal tas i denne spalten. Et gledelig innspill er i alle fall at Helse Sør Øst nylig gikk inn for at det skal jobbes videre med en utvidelse av akuttmottaket på Kalnes.

Pasient- og brukerombudene i Norge mottar henvendelser fra pasienter og pårørende som forteller om negative opplevelser i møte med helsetjenestene. Ombudene i Norge er viktige leverandører av pasienterfaringer, og vi har som en del av vårt oppdrag å bidra til kvalitetsforbedring i tjenestene. Dette gjelder også for Østfold, og for ombudskontoret her. Vi går ofte i dialog med tjenestestedene, vi skal tale pasientenes sak, være «vaktbikkje i dialog». Ofte må vi ha minst to tanker i hodet på en gang. Vi skal være ombud for den enkelte, men også se de store linjene. Vi ønsker en best mulig helsetjeneste for alle Østfolds innbyggere. Her skuler vi litt tilbake til prioriteringsdebatten, men vi må også snakke om viktigheten av tillit, og av omdømmebygging. Pasient- og brukerombudet mener det er viktig for Østfolds innbyggere å kunne ha tillit til at den dagen vi blir syke, har vi et sykehus som gir oss behandlingen vi trenger.

Pasient- og brukerombudet kjenner til at det hver dag jobbes med kvalitetsforbedrende tiltak i Sykehuset Østfold. Endring tar tid, vekst og tilheling tar tid. Et sår gror ikke bedre om du hele tiden river av plastret og skaper ny blødning. Vi har tillit til det arbeidet som kontinuerlig gjøres for å bedre kvaliteten på Kalnes, og vi er villige til å gi dem arbeidsro. Ikke på den måten at vi ikke varsler og melder fra om uheldige hendelser og feil, men på den måten at vi ikke finner det formålstjenlig å medvirke til kun negativ medieomtale.

Pasient- og brukerombudet følger med på det som skjer på Kalnes. Vi følger opp enkeltsaker og vi melder tilbake på systemnivå. Vi er opptatt av at kvaliteten på tjenestene stadig evalueres og forbedres. Vi tar rollen som vaktbikkje alvorlig, men mener at ei god vaktbikkje bør knurre litt før den biter.

Nei, pasient- og brukerombudet liker ikke at pasienter må vente på nødvendig behandling. At noen pasienter klager på lang ventetid er forståelig. Vi erfarer at det er avgjørende for pasienter og pårørendes opplevelse av ventetid, at de mottar tilstrekkelig informasjon fra sykehuset. Når det oppstår kø og ventetid må berørte pasienter holdes løpende informert, slik at de vet hva de skal forholde seg til.

Pasient- og brukerombudet har tillit til at de medisinske prioriteringer som gjøres på Kalnes hver dag, sikrer at de som trenger det mest mottar hjelp først. Pasient- og brukerombudet føler seg også sikker på at alle Østfolds innbyggere vil sette pris på at det gjøres gode prioriteringer den dagen de selv er den sykeste som skli inn i køen.

Artikkeltags