Det er ikke for sent å besinne seg!

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid.

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid. Foto:

Av
DEL

FRITT ORDJeg reagerer på et underlig innlegg fra Joakim Karlsen (Venstre). Han hevder i sitt tilsvar til Sverre Stangs kritikk av kommunestyregruppa til Venstre at de har gått for det beste alternativet i Os-utbyggingen – nemlig det som innebærer å rive gamle Os skole. Samtidig hevder han at Venstre ser bevaring av kulturminner som en svært viktig oppgave som absolutt må bygge på faglig vurdering av verneverdi –nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette høres underlig ut tatt i betraktning av at det nettopp er faglige instanser som går inn for bevaring av omtalte bygning, det være seg flere av byens arkitekter samt fylkeskonservatoren. I tillegg har det vært mange innlegg i avisen fra haldensere som har engasjert seg i saken, hvor de absolutt fleste,  går for bevaring!

Generalsekretæren i Fortidsminneforeningen  kom ens ærend fra Oslo til byvandring i Os-området og understreket på det sterkeste betydningen av bygningen både historisk og arkitektonisk i dette området..

Flere lignende konfliktsaker i Norge har blitt løst ved ombygging og oppgradering av  historiske bygninger som dermed fungerer utmerket og fyller sin funksjon som både moderne og tidstilpasset.

Det som også er underlig i denne saken er at de bestemmende myndigheter (les-kommunestyret), hvis medlemmer i denne saken viser at de slett ikke innehar faglig ekspertise, og at de etter en meget kritikkverdig og amatørmessig prosess, har vedtatt rivning av denne verdifulle bygningen. Selv har forsamlingen nettopp gjennomført en slik ombygging og oppgradering av sitt eget hus – nemlig rådhuset. Dette vakre huset er blitt forvandlet til ikke bare en stolthet for byen, men et hus  som sikkert fyller sin oppgave like bra som en mistilpasset modernistisk bygning ville ha gjort i dette historiske området.

Stang ut fra Sverre Stang 

Mye er underlig i denne saken.

Ikke minst at de folkevalgte fra partier som Venstre og Høyre, som tradisjonelt har stått for tradisjoner og kulturbevaring, har gått inn for rivning. Det er faktisk de små og sentrum/venstreorienterte partiene som viser ansvar og forståelse i denne saken.

De rive-ivrige prøver også å skyve elevene foran seg og påstår at bygningen er uegnet til undervisning. 

I den forbindelse vil jeg påpeke at når det gjelder det skolefaglige tror jeg at jeg kan, etter 35 års undervisningserfaring i skolen, påberope meg en slags ekspertise når det gjelder dette feltet, og at min egen og all annen skolefaglig erfaring viser at det ikke er bygningene som er viktige når det gjelder undervisningens kvalitet, men det er profesjonaliteten i virksomhetene som foregår inne i bygningene som har betydning for elevene resultater og trivsel. En annen ting som også skurrer for et skolefaglig øre er å presse elever fra første til tiende klasse inn på samme(trange) område. De aller fleste som jobber i skolen vil påpeke at dette slett ikke er heldig for de yngre elevene. Det kan medføre både mobbing og mistrivsel. Dessuten sier ungdomsskoleelevene selv at det er viktig for dem å flytte til et nytt sted når de går fra barne- til ungdomsskole.

Da er vi jo svært heldige her i byen hvor vi besitter en annen fantastisk bygning , nemlig Rødsberg Ungdomsskole, som i følge lærerne som arbeider der, fungerer utmerket i dagens situasjon og som på samme måte som Os skole, ved behov kan oppgraderes.

Øystein Rustad har i et innlegg her i HA påpekt at de mest navngjetne undervisningsinstitusjoner, med verdens beste resultater, nettopp bedriver sin undervisning i bygninger som er mange hundre år gamle – nemlig Eton, Oxford og Cambridge i England!

Til slutt tilbake til Venstres tidligere nevnte innlegg hvor det ettlyses en "By-arkitekt". Det har vi absolutt ikke behov for i Halden. Her er mange arkitekter som kan ivareta byens behov når det gjelder arkitekt-ekspertise. Det Halden trenger er en "By-antikvar" som er spesialutdannet innen kulturbevaring både når det gjelder bevaringsverdige bygninger og helhetlige, historiske bymiljøer.                                                                                

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags