Trumfer idrettshallen kulturhistorien og alt annet?

Os skole: Svein Olav Hansen skriver om Os skole

Os skole: Svein Olav Hansen skriver om Os skole Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI Halden Arbeiderblad 1. juli 2019 skriver Høyres ordfører Thor Edquist at det er mye som faller hvis ikke utbyggingsprosjektet «Favn» blir gjennomført. Én sak er at Halden ikke vil bli en attraktiv by. Én annen er at det ikke vil bli like muligheter for alle. For det tredje vil byen oppleve segregering. Og han fortsetter med en rekke med heller tvilsomme påstander om hvor mye som vil gå galt om ikke gamleskolen på Os blir revet.

Morten Paulsen har i et leserinnlegg i HA tatt tak i mye av dette. Jeg sier meg enig med Paulsens merknader.
Ordføreren stiller også følgende spørsmål: «Trumfer den gamle bygningskroppen alle de punktene jeg har ramset opp, og er den verdt summen av alt vi vil miste?» I tillegg til at jeg mener at flere av hans synspunkter neppe kan bringes til torgs som utvetydige sannheter, og i hvert fall ikke summen av alt han regner opp, vil jeg si følgende:

Gamle Os skole kan sies å være et av Haldens ti viktigste signalbygg, et ord som nok er ullent, men som likevel angir at bygningen er en identitetsskaper/har symboleffekt/er en slags merkevare/en markør. Skolen ble reist i den perioden i norsk historie som ofte kalles «det moderne gjennombrudd» (sånn cirka 1870–1920). Epoken var preget av utviklings- og teknologioptimisme.

Mange jernbanestasjoner (for eksempel den i Halden), kraftstasjoner (som den på Fosseløkka), en del industrianlegg og skolebygninger, spesielt byskoler, var uttrykk for denne optimismen, og de ble bygd litt som om de var optimismens katedraler. Gutteskolen, pikeskolen og latinskolen i vår by representerte dette. Det alene gjør det verdt å tare vare på gamle Os skole (og de to andre), og argumentet styrkes av at bygningen slett ikke er forfallen, eller ikke kan inkluderes i utviklingen av en ny skole på Os.

Klarte de å ta vare på gamle Cicignon skole i Fredrikstad, kan da vi i Halden klare å integrere den gamle bygningskroppen på Os i en ny skole? I så fall vil vi gi fremtidige lærere og elever en ekstra dimensjon i historie-, samfunnsfag- og estetikkundervisningen, i tillegg til den identitetsskapende dimensjonen vi tilbyr elevene – og haldenserne for øvrig.

Dessuten: En del av Haldens attraktivitet ligger i de mange gamle bygningene og de gamle, sjarmerende bymiljøene vi fortsatt har. Hvis ordføreren og det nåværende flertallet får det som de vil, vil Halden bli en av de byene som bit-for-bit kvitter seg med kulturhistorien, for noen følte «nå-behov». Dermed, vil jeg hevde, vil Halden gradvis bli mindre og mindre interessant som by. Ingen har noen gang flyttet hit fordi Halden har kunnet tilby storbyens kvaliteter. Men ikke få har kommet på grunn av småbyens kvaliteter – og på grunn av de gamle bymiljøene.

En kan spørre: Mente ikke kommunestyret det alvorlig da det relativt nylig vedtok en sentrumsplan og gikk inn for at en rekke bygninger og miljøer i byen burde ha en slags vernestatus? I hvert fall het det da at fremtidige tiltak utenfor byens umiddelbare, gamle sentrum, skulle tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Og mente ikke flertallet i kommunestyret at gamlebygningen til Os skole burde bestå helt fram til kommunen fikk en leieavtale med fylkeskommunen om en idrettshall en gang i 2018? En kan spørre: Mens vi diskuterer en skoles fremtidige utvikling, er det egentlig spørsmålet om en idrettshall som er styrende for hele diskusjonen? Det virker sånn. Og, ordfører, slår virkelig en idrettshall beina under alt annet, inkludert kulturhistorien?

Og ennå har jeg ikke nevnt noen av de spørsmålene som er reist av gruppa «Glad i Os», og som ingen av «riverne» later til å ville svare på. Det gjelder for eksempel hvilket nytt skolealternativ på Os som gir de beste pedagogiske mulighetene? Vant ikke «Favns» konkurrent, med gamleskolen inkludert i et nytt skoleanlegg, her? Og er egentlig en én–ti-skole noen god idé?

Hvor kommer i så fall den ideen fra? Er et uteareal på tolv kvadratmeter per unge nok? Er det egentlig smart å ha en skolegård oppe på et tak? Og hva er egentlig økonomien i prosjekt «Favn»? Og det er flere uavklarte spørsmål. Mitt spørsmål er: Taler ikke alt det uavklarte i prosjekt «Favn» for at Halden kommune bør vente med å konkludere?

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags