Det verneverdige Halden

Av
DEL

MeningerHalden har et unikt festningsanlegg, ærverdige signalbygg og mye gammel trehusbebyggelse som må tas vare på for fremtidens generasjoner. Det betyr ikke at alt gammelt er verneverdig, men det betyr heller ikke at politikerne i løpet av noen få dager kan overkjøre sine egne vedtak i sentrumsplanen og vedta at Os skole skal rives. Vedtak må baseres på faglige helhetsvurderinger, ikke impulshandlinger  utløst av en begeistring for nye tegninger. Jeg var i Kommunestyret da alternativene ble presentert, og jeg synes begge inneholdt mye positivt. Premissene for de to forslagene var i utgangspunktet forskjellige. White skulle tegne en løsning uten nåværende skole, Link skulle ha med nåværende skolebygg. Kommunen har betalt for begge forslag og kan således sette sammen en omforent løsning som gir den beste skolen for elever og har lavest investeringskostnad.  Evalueringen til rådmannen viser at  Link’s forslag  med barnetrinnet og SFO i nåværende Os skole , opprustet for rundt 80 mill kroner, er den beste løsningen. Man får et bedre skille mellom klassetrinnene og deres uteområder ved å beholde Os Skole og dermed reduserer konflikter som kan oppstå ved å blande elever fra 1 til 10 trinn.  Verken fra en pedagogisk eller økonomisk synsvinkel er det noen grunn til å rive Os skole, i tillegg taler kulturhistoriske og klimamessige argumenter for en bevaring.

Når både H, V og Ap tar så lettvint på et ganske ferskt vedtak om sentrumsplanen, signaliserer de til velgerne at de ikke er til å stole på når det gjelder bevaring av kulturarven. Miljøpartiet De Grønne står vakt om både naturmiljø og kulturmiljø. Velgerne kan stole på oss. Vi vil derfor bevare Os skole , slik vi fremmet forslag om i Kommunestyret. Andre signalbygg som gir utfordringer, er Rødsberg skole og den gamle gutteskolen. Hvis bygningene selges, kan det komme forslag om balkonger for å lage leiligheter. Om bygningsvernet da kan ivaretas tilstrekkelig, blir spennende å se. Flere utbyggere har greid å lage moderne leiligheter ut av tidligere næringsbygg, uten å gå på akkord med byggeskikken i gateløpet. Dermed har de bidratt positivt til å få flere til å bosette seg i sentrum uten å ødelegge bygningsmiljøet.

En del gammel bebyggelse er så lite verneverdig at det er bedre å rive og bygge nytt. For arkitekter og utbyggere gir det utfordringer å tilpasse seg bebyggelsen omkring, å unngå at nybygget dominerer og stjeler all oppmerksomhet. Flere arkitekter i Halden er dyktige i dette arbeidet. Forslaget om høye boligblokker ved COOP på Grønland er ikke i den kategorien. At festningen og festningsfjellets grønne skråning mot elva skal skjules bak boligblokker, er et så hårreisende forslag at det forhåpentligvis er få politikere som vil støtte det. Lave og moderne boligblokker kan tilpasses bak lindetrær, gangvei og parkbelte og gi et løft for området, men høyblokker blir en gedigen feilplassering.

Naturmiljøet i sentrumsområdet kan utvikles slik at det gir flere muligheter for rekreasjon, trim og opplevelser. Folk som bor i og flytter til sentrum bør kunne få tilgang til natur uten å kjøre bil først. Derfor er det positivt at det skal bli gangveier på begge sider av Tista. Vi i MDG mener at Tyska og Hollenderen bør bli et park- og rekreasjonsområde. Det kan på sikt bli et område med stort biologisk mangfold, med mye fuglesang, fin gangvei, sittegrupper, klatrestativer for barn og trimapparater for voksne, og med en lav trebro fram til jernbanebrua ved Refne. Aksjonsgruppen «Mens vi venter» er i gang med et prosjekt for å virkeliggjøre noe av dette, langs kyststien i den vestlige delen av Hollenderen, utenfor planfestet byggeområde. Det som nå planlegges, trenger en ikke flytte på selv om boligblokkene kommer, og kanskje heller ikke om ny jernbanebru kommer.

Vi ønsker ellers å få utbedret kyststien opp Remmendalen og fortsettelsen videre til Høiåsmarka, samt stien opp Schultzedalen. Målet må være at sentrumsbefolkningen får like god tilgang til natur, trim og opplevelser som de som bor nær skogkanten. Det vi har pekt på, er viktige folkehelse-tiltak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags