Arealproblemet ved Os skole: Er det mulig?

Os skole: Innsenderen håper fylkeskommunen ikke aksepterer en løsning med soneinndeling . Arkivfoto

Os skole: Innsenderen håper fylkeskommunen ikke aksepterer en løsning med soneinndeling . Arkivfoto

Av

Dersom jeg har forstått det riktig så skal Busterudparken, Schultzedalen og et gatetun i Os Alle skaffe nok plass.

DEL

LeserbrevRådmannen skal ha vært hos fylkeskommunen med et forslag om hvordan arealet til skolegård kan utvides slik at fylkeskommunen frafaller sin innsigelse.

Dersom jeg har forstått det riktig så skal Busterudparken, Schultzedalen og et gatetun i Os Alle skaffe nok plass. Jeg bare spør: er det mulig? Har rådmannen tenkt over hvordan dette skal fungere i praksis?

Skolegården på nye Os skole vil da bli "soneinndelt". Sone 1-tak 1, Sone 2-tak 2, Sone 3- bakkeareal mellom bygningene, Sone 4-Busterudparken, Sone 5-Schultzedalen og Sone 6- Gatetun Os Alle! Hvilke elever skal hvor til hvilken tid?

Busterudparken passer kanskje best til de minste med sine lekeapparater og musikkpaviljongen som lekehus. Har rådmannen tenkt på hvilke krav til logistikk alle disse sonene vil kreve? Skolen har ansvar for alle elever mens de oppholder seg på skolen. og inspiserende lærer må være med når de forflytter seg fra sted til sted. Her blir det ikke bare å løpe ut i skolegården.

Har rådmannen tenkt på at noen friminutter er ganske korte, og at man for to av sonenes vedkommende knapt rekker å flytte seg dit før det ringer inn igjen? Hva med de elevene som på grunn av en eller annen funksjonshemming har problemer med å forflytte seg? Hva tenker lærerne om en slik ordning?

Sverre Stang bruker Astrid Lindgren i et innlegg. Jeg tenker på H.C. Andersen og Keiserens nye klær når jeg ser forslaget til løsning av arealproblemet. Det er bare å håpe at fylkeskommunen ser det absurde i en slik løsning!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags