Nei gutter - dette er for drøyt!

OS SKOLE: Truls Lie vil bevare Os skole.

OS SKOLE: Truls Lie vil bevare Os skole. Foto:

Av
DEL

FRITT ORDJa, dette var litt av en bredside!! (Kanskje det her passer bedre å si forside– HA torsdag 11/4)!

Her engasjerer hele rivningslobbyen seg i avisen for tydeligvis å knuse all motstand mot dette uforståelige prosjektet. Forgrunnsfigurene i lobbyen går inn med full tyngde og ønsker å feie motargumenter til side en gang for alle. Både byens ordfører(!) og redaktøren i Haldens eneste avis slår sine pjalter sammen og fyrer løs fra hofta. (I min naivitet trodde jeg at disse personenes mandat gjør at de, i prinsippet, skal representere befolkningen som helhet og ikke gi sin stemme til fraksjoner slik som man her opplever!)

Et ordtak er å «skyte spurv med kanoner». Dette kunne kanskje passet på dette utspillet hvis det ikke hadde vært for at skuddenes mål slett ikke er for spurver å regne. Her fyrer man løs på en stor prosent av byens befolkning, på faglige instanser, flere av byens arkitekter, fylkeskonservatoren, fortidsminneforeningen lokalt og sentralt og flere av byens store eiendomsbesittere og påberoper seg at en liten opinionsundersøkelse – 600 av en befolkning på 30000+. gir alle svarene i sakens anliggende.

Nei gutter – dette er for drøyt!

For en stund siden var det en avstemming i HA som i første omgang var ganske labert fulgt opp, men som først ga flertall for riving. Når flere ble oppmerksomme på dette forandret stemmetallene seg radikalt og over 60 % stemte for bevaring. Underlig nok ble disse tallene plutselig svært vanskelig å fremkalle og i dagens avis hevder redaktøren sågar at resultatet åpenbart ble manipulert!!

Et tilsvar til dette er kanskje at en annen aktuell undersøkelse er rigget!?

En annen underlig ting med denne kontroversen er at alt blir framstilt som enten eller, svart eller hvitt. Dette stemmer da slett ikke for bevaringssidens uttalelser. De fleste innlegg går ikke mot verken idrettshall eller skole på dette området, men det er mengden av aktiviteter som skal presses inn på dette lille området som er sakens kjerne. At entusiastene i tillegg blir advart fra skolefaglig hold mot å blande elever fra 6-16 år og at det stilles et stort spørsmål ved gjennomførings-muligheten ved for eks gym. i dette prosjektet er det ingen som kommer med noe svar på.

Arrogansen overfor byens skattebetalere er også ganske formidabel ved at det gjentatte ganger, både for skoledelen og idrettshalldelen, er presentert bedre alternativer som attpåtil blir, kanskje i 100-millioners klassen, billigere!

Hvorfor kommer dere ikke med en grundig redegjørelse for hvorfor dette ikke er aktuell politikk?

Når det gjelder den gamle skolebygningen og betydningen av denne så er det for undertegnede uforklarlig at dere vil etterlate dere et ettermæle om at dere var de menneskene som startet raseringen av Haldens egenart ved å rive dette arkitektoniske fyrtårnet i byens paradegate og , som det er blitt hevdet, også avhende og/eller rive andre av byens praktbygg. (nevnte eksempler her er Gutteskolen/Biblioteket, Rødsberg Skole/gamle HOHA, Brannstasjonen og selvfølgelig Os Skole) Disse byggene er viktige elementer i ryggraden av byens historiske profil. Det er jo nettopp disse, pluss småhusmiljøene, som har gjort Halden kjent som en by hvor man fortsatt kan lese historiens gang og hvor vi virkelig har noe å vise fram til stadig flere tilreisende og som sentrale fagpersoner ofte henviser til når det gjelder arkitektur og ekte historiske bymiljøer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags