Hva betyr differensierte ringetider på Os skole egentlig?

Øyvind Braaten

Øyvind Braaten Foto:

Av
DEL

LeserbrevByggeivrige politikere i Halden, og nå også fylkesordfører Haabeth, lanserer at løsningen på arealproblemene ved den nye skolen kan løses ved differensierte ringetider. Hva betyr egentlig det for gjennomføringen av skolehverdagen?

La oss si for enkelthets skyld at friminuttene til 1-7 klasse og 8-10 klasse forskyves 20 minutter i forhold til hverandre. Hvilke ringvirkninger vil dette få? For det første vil det få konsekvenser for spesialrommene i skolen. Om 8A har undervisning i musikkrommet, vil det ennå være 20 minutter igjen av timen når 5B skal ha undervisning i det samme rommet. Å planlegge en slik romfordeling med forskjøvet timeplan for 3 av trinnene er en oppgave som er nær sagt umulig. Dette vil gjelde skolekjøkken, kunstrom, sløydsal, gymsaler, naturfagrom,skolebibliotek og skolens såkalte hjerte, kunnskapstrappa.

To personaler med forskjellig kultur skal bli til en. Det vil kreve at de tilbringer tid sammen. Men med en slik løsning vil de knapt ha pausetid sammen og møtetiden vil også bli forskjøvet. Kommunen har erfaringer fra Kongeveien skole vedrørende sammensmelting av to bedriftskulturer. Vil en slik løsning forsinke de gode relasjonene som må bygges?

Til sist vil jeg bare nevne vikartjenesten som man vil nyte godt av på en slik stor skole. Lærere som ikke har fått fylt helt opp sin timeplan, kan vikariere i andre klasser. Jeg regner med at kommunen har lagt dette inn i stordriftsfordelene ved den nye skolen. Ved differensiering vil man kunne få store problemer med å utnytte vikartjenesten til fulle. Lærere som skal være vikar i 4C kan være opptatt i 10E i 20 minutter til. Og omvendt kan de måtte de gå 20 minutter før, fordi de har en annen klasse som venter.

De nye fagplanene legger opp til mer undring, forskning, praktisk tilnærming og arbeid med materialer. Alt dette kan ikke foregå i klasserommene.

Jeg misunner virkelig ikke den som skal legge timeplaner og romfordeling om dette gjennomføres.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags