Er jeg en motstander av hallprosjektet? - svar til Thor Edquist!

Foto:

Av
DEL

REPLIKKJeg leste ordfører Thor Edquists kommentar i HA på nett på søndag om bekymringen for at hallprosjektet blir motarbeidet.

Det jeg lurer på er om det egentlig er så mange som er mot hallprosjektet? Er det kanskje ikke slik at dette mest handler om en bekymring for kvaliteten på skoledelen, og at denne ikke har blitt viet nok oppmerksomhet i prosessen? Ditt fokus på hallen i artikkelen i HA bekrefter evt. også denne slagside i fokus til fordel for idrettssdelen i prosjektet.

Uansett hvor bra eller dårlig prosjektet som nå er lagt frem er (det spiller egentlig ingen rolle ) så har dere, slik jeg har oppfattet det, svært få av de som skal bruke skoledelen av anlegget med dere på laget. For meg virker det åpenbart som om prosjektet ikke har blitt godt nok forankret der. Lærere er bekymret, elevrådet er bekymret og foreldre v/ FAU er bekymret og syns at de ikke har blitt tatt på alvor. Skal man sette det litt på spissen kan det se ut til at det er svært få der som er for hele prosjektet nå.

Jeg tenker også at ditt og andres utspill, om at de som skal bruke anlegget (les skolen) faktisk har hatt sine mulighter å komme med innspill, ikke heller har gjort dette forhold bedre. Jeg vil da bare minne om at det var ikke før i desember i fjor som det forelå et konkret (eller to, ikke 20) skoleprosjekt som det gikk an å forholde seg til og der man for første gang kunne se hvordan denne oppgave faktisk kunne bli løst. I ettertid, ved fremlegg av reguleringsforslaget i kommunestyret i mars, viser det seg i tillegg at løsningen har en rekke utfordringer.

Videre så har det faktisk kommet innspill. Ved oppstart av reguleringen kom det mange innspill. For å ta et eksempel, var et gjentakende element i mange av disse innspillene ballbaner. I flertall. Så kommer det et rom- og funksjonsprogram fra konsulenten WSP som sier at det skal tas med én ballbane og i forslaget er det tegnet inn en bitteliten ballbane som en gul flekk på taket. Er det da rart at bl.a. elevrådet reagerer med en følelse av å ha blitt overkjørt?

Les også: Ordfører Thor Edquist: – Respektløst å arbeide for å stanse Os-prosjektet

Videre hadde dere muligheten høsten 2016 å ta tak i detaljering av skolen i den utvidede mulighetsstudien som da ble bestilt av Jansen arkitekter, og med det fått brukt tiden godt til å utvikle og forankre prosjektet hos de som skulle bruke det. Slike prosesser tar vanligvis tid. ( SG arkitekter, der jeg er ansatt, ble ikke med å gi tilbud på denne jobben i 2016 da vi mente det var uforsvarlig med å så ensidig fokus på hallen.) Alt fokus var på hallen og det ble til og med bestilt skisser for en detaljert basishall før det engang fantes et vedtak på dette. Er det da rart at brukerne av skolen føler seg neglisjert?

Jeg ønsker å se dette prosjektet realisert. Jeg tror som deg at det bidrar til et løft av sentrum og samtidig gjør idretten tilgjengelig for flere. Et løft både for sentrum og for folkehelse samtidig som jeg tror det bidrar til å utjevne forskjeller.

Jeg mener at jeg selv i stor grad har bidratt til å så frøet til dette skoleprosjekt, men er som mange andre nå bekymret for kvaliteten i det. Det er mange valg i denne prosessen som jeg ikke er enig i.

Jeg tror derfor at om dere skal komme i mål med dette må dere først skille på motstand mot prosjektet i seg og på bekymringene for kvaliteten i skoledelen. Videre har dere, slik jeg ser det, en jobb å gjøre med å ta brukerne på alvor og prøve å forankre prosjektet hos de.

Slik du ble referert i HA på søndag kan det fremstå som at, om man er bekymret og har meninger om helheten i prosjektet, er man automatisk en som motarbeider idrettsarenaen. Jeg håper jeg har misforstått det og at du heller ikke ønsker å polarisere debatten på den måten. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags