Os skole – det er ikke for sent å snu!

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid.

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid. Foto:

Av

I stedet for å rive Os og bygge ny ungdomsskole, er det mange hundre millioner kroner å spare på bevaringen og restaureringen av Os og Rødsberg der de ligger! Dessuten vil elevene med denne løsningen få mye større uteareal til lek, mosjon og utfoldelse!

DEL
  • Sentrumsplanen for Halden 2017-2029, vedtatt 9. mars 2017
  • Os-området
  • § 1–1. Lovens formål
  • Bevaring av det historiske Halden.

LeserbrevDette er et utdrag, av hva som står å lese i og om sentrumsplanen, vedtatt av kommunestyret i 2017:

Vernevurdering fra 1983 er gjennomgått, utviklet og oppdatert med eget vernekart for hele planområdet. Verneverdig bebyggelse og særpreg skal ivaretas ved videre utvikling av bysentrum. Verneregistreringen legger føringer for utvikling av eksisterende bebyggelse.

Hoved-alleen i byen er Os allé med sin stramme struktur med parkanlegg i begge ender og på midten(?). Et fantastisk anlegg som krever streng håndtering for ikke å få forringet kvalitet.

I planen ønsker man å gjenskape og bevare Os allé! Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø! I planen er både Os- og Rødsberg skoler vurdert til å ha høy verneverdi av kommunestyret! De er begge umistelige monumenter som kulturminner i Halden.

På tross av sin forhistorie og sine kulturelle verdier, ble Os skole plutselig og helt uforståelig foreslått revet av kommunestyret i 2018! Skolen representerer dessuten en tidsalder, da man bygde solid for framtiden. Etter en gjennomgang og vurdering av lokale arkitekter i 2018, var de enige om at skolen ville gjøre nytten i mange år framover, etter en restaurering. Det er intet mindre enn vandalisme å rive en slik bauta i byen, en fullt brukbar skole verd mange millioner kroner!

Hva skjedde med kommunestyrerepresentantene, som stilltiende gjorde en slik helomvending i løpet av et par dager?

Ordføreren uttalte nylig i HA, at han var for bevaring av Os skole, men stemte for rivning!? Hvor er logikken? Og jeg som trodde at man stemte på det man mente! Linn Laupsa gikk tidlig ut på vegne av de ansatte på Rødsberg og ville bevare den skolen, men stemte for rivning av Os!

Gjelder det også for flere av representantene, at de er for bevaring, men har stemt for rivning? Det er visst ikke bare i forbindelse med Os skole at det er full forvirring i kommunestyret! I HA 8. mai krangler «rivekameratene» Laupsa og Edquist om hvem som kan mest om penger. Det gjelder alt fra overskudd og «penger på bok», til vedlikehold og drift. Det blir dessuten framstilt som flott å si opp ansatte, for å senke lønnsutgiftene! Men ikke et ord om hva disse ansatte gjorde på jobben!

I stedet for å krangle om tidligere tiders pengeforbruk, er det mer interessant å bruke kommunens penger fornuftig nå, f.eks. i forbindelse med Os-prosjektet. Det er så liten tomt på Os, at over en tredjedel av det totale utearealet for elevene (=12,5 m2 pr.elev) er en luftegård på taket av idrettshallen! For å komme opp dit må en del elever, som ikke kan gå i trapper, ta heis! Mye av dette takarealet spises også opp av trappeareal (208m2), rekkverk, installasjoner osv. ifølge reguleringsplanen. Kan dette takarealet virkelig være et ideelt uteareal for elevene til ballspill, mosjon og utfoldelse? Er det ikke nå på tide for kommunestyret å innse at Os tomta er for liten? Halden er tross alt ikke verken London eller Tokyo!

Kommunens samlede gjeld nærmer seg nå 400 milliarder. Rådmannen vil derfor redusere investeringstempoet. En økning av rentenivået kan bli katastrofalt for kommunen.

I stedet for å rive Os og bygge ny ungdomsskole, så er det mange hundre millioner kroner å spare på bevaringen og restaureringen av Os og Rødsberg der de ligger! Dessuten vil elevene med denne løsningen få mye større uteareal til lek, mosjon og utfoldelse!

En slik løsning vil også gi en betydelig miljø- og klimagevinst. Det er viktig for elevenes framtid! Dette er en sak stadig flere elever over hele verden demonstrerer for -, få en verden og en framtid!

Det er lov å bruke fornuft! Det er ingen skam å snu!

Øistein Rustad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags