– Lærerne på Rødsberg har det beste forslaget til skoleutbygging i Halden

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Skolen på Os blir både en barneskole og en ungdomsskole, noe som politisk nivå ikke ville at den nye skolen på Idd skulle være! Da var argumentasjonen at det ble for stor aldersforskjell på elevene? Hallen som bygges på Os, skal også brukes av elevene på Halden videregående skole avd. Porsnes (enda større aldersforskjell), et lite heldig opplegg.

Barnefamilier kan bli henvist til å bo sentralt i «høyhus» med en leilighetspris på mellom 5 til 7 millioner kroner. De familier som har råd til å kjøpe seg slike dyre leiligheter, skal ha sine barn på en skole med et begrenset uteområde, hvor man må bruke taket på idrettshallen for i det hele tatt å få plass nok!

Selv om man tar takplassen til hjelp er man langt unna det nødvendige tomteareal som man faglig anbefaler pr elev.

Til sammenligning er dette arealet på Os-tomten under halvparten av det som er på Hjortsberg skole. På Hjortsberg er det heller ikke så mange elever, og det er bare en barneskole (noen foreldre eller lærere på Hjortsberg kan sikkert fortelle om hvor stor og god plass det er på denne skolen). Ved Hjortsberg skole er det 522 elever, og det samlede tomtearealet er på 33,5 da til sammenligning.

Dette er altså den nye politikken i vår kommune som skal gi de nye oppvekstforholdene for våre barn i framtiden. Flere politikere som skal vedta de nye strategiske planene for Halden, burde ta seg en tur og se på Brekkerød, Stenrød, Sommerro, Vold skog, Karrestad o.s.v. Her er det tomter med boliger som gir gode oppvekstforhold for våre barn med plass for utfoldelse og lek. Langt utenfor vår kommune er vi kjent for våre flotte utbyggingsområder, som medførte at tilflyttingen til kommunen var bra. Dette har nå endret seg på grunn av tomtemangel, slik jeg ser det.

Det som videre også er alvorlig i denne saken, er at noen i det politiske miljøet i vår kommune legger seg "flate" for signaler fra sentralt politisk hold, som legger opp til at alle skal bo i "høye legoklosser" som i Oslo med de problemene det kan føre med seg.

Det beste forslaget som er fremmet til nå når det gjelder skoleutbyggingen på Os, var det som lærerne ved Rødsberg ungdomsskole hadde i et tidligere innlegg i HA noe tid tilbake. Her var det forslag om at det ble en barneskole på Os, og at Rødsberg ungdomsskole ble der den er i dag, men fullt ut rehabilitert slik at den fikk en fullverdig standard. Det ville også ivareta de vernehensyn som de fleste i Halden er opptatt av. Bygningen på Os kunne bli bevart, og det samme med bygningen på Rødsberg.

Halden har et verneverdig sentrum som så og si alle haldensere er opptatt av skal bli ivaretatt for framtidige generasjoner - det burde nå være avklart etter min oppfatning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken