– Jeg klarer ikke henge med på logikken om å øse ut hundrevis av millioner kroner unødvendig

Montasjen viser Os skole (t.v. ) og Rødsberg ungdomsskole til høyre.

Montasjen viser Os skole (t.v. ) og Rødsberg ungdomsskole til høyre. Foto:

Øistein Rustad har klare meninger om utbyggingen på Os.

DEL

MeningerLes hans Fritt Ord her:

OS NYE SKOLE

Rådmannens forslag går ut på å rive Os skole og bygge en ny skole for 1-10 (barne- og ungdomsskole) pluss idrettsanlegg.

Han tar forbehold om kostnadene.

Det betyr at rådmannen ikke vil innestå for at det vil koste anslagsvis ca. 700 millioner kroner!

Det kan koste mye mer! Utgiftene spiller altså ikke så stor rolle! Det er flertallet av politikerne enige i.

Fylkeskonservator Morten Hanisch hevder at Os skole har høy lokal verneverdi som kulturminne.

Det samme mener de lokale arkitektene.

Gjeldende sentrumsplan, vedtatt av politikerne i byen, ivaretar også Os skole.

Fagkunnskapen når det gjelder kulturarv og vern ser rådmannen også bort fra. Han vet bedre.

Det samme gjør det politiske flertall, som også ser bort fra sentrumsplanen, som de har vedtatt tidligere.

Lærerne og de ansatte på Rødsberg ungdomsskole går enstemmig inn for å beholde skolen der den er i dag. Grunnen er at skolen fungerer bra!

Erfaring har vist at den store aldersforskjellen mellom barne- og ungdomsskolen kan medføre betydelig og skadelig mobbing.

Kostnadsbesparelsen ved å beholde dagens ungdomsskole på Rødsberg er adskillige millioner kroner. Spiller ikke det noen rolle heller?

En betydelig ulempe ved utbyggingen på Os, er tomta. Den er altfor liten! Det bør være enda en viktig grunn til å la ungdomsskolen bli der den er!

Oxford universitet er regnet for å være et av de beste universitetene i verden! Bygningsmassen er betydelig eldre enn Os skole. Det som er viktig skolemessig kan derfor ikke være alderen på skolebygningene!

I HA 19.des. ble det kjent at rådmannen foreslår at både Gimle skole og Kongeveien skole får kutt i budsjettene sine fra 2019.

Gimle skole får en nedskjæring på ca. 1,9 millioner, Kongeveien ca. 2 millioner, vedtatt av politikerne.

Det vil få konsekvenser for undervisningen! Det får konsekvenser for elevene!

Når rådmannen foreslår disse nedskjæringene i skolen, må det være fordi kommunen har en meget svak økonomi!

Da klarer ikke jeg å henge med på logikken om å øse ut hundrevis av millioner kroner unødvendig.

I tillegg anbefales dette gjort mot fagkunnskapens råd om både skole og bevaring av kulturminner.

Øistein Rustad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags