Os-saken: – Posisjonen ønsker ikke en åpen debatt i forkant av valget

LOBBYVIRKSOMHET: Øivind Holt skriver: – Nå driver enkelte forslagsstillere lobbyvirksomhet for sine forslag, uten å se helheten.  Arkiv.

LOBBYVIRKSOMHET: Øivind Holt skriver: – Nå driver enkelte forslagsstillere lobbyvirksomhet for sine forslag, uten å se helheten.  Arkiv. Foto:

Av

Os-saken får Miljøpartiet De Grønnes Øivind Holt til å skrive om åpne kamper og lukkede fora. Og at posisjonen ikke ønsker en åpen debatt i forkant av valget.

DEL

MeningerHer er hans innlegg:

Det har den siste uka  vært en rekke debattinnlegg om takhøyden i Ap og H og om ordfører sitt syn på å bøye seg for flertallet.

Bakgrunnen er Os-saken. 

Jeg er selv medlem av samme organ som Thor Edquist, nemlig Kommunestyre og Formannskap.

Jeg har hver gang saken har vært oppe, fremmet ulike forslag om at nåværende Os skole (og også Halden Bad) skal bevares, og hver gang blitt nedstemt. 

Jeg kan heller ikke huske at Ordfører Edquist noen gang har tatt til orde for bevaring av nåværende skolebygg, og han har aldri stemt for bevaring.  Som politiker har han hele tiden tilhørt flertallet. 

Så hvordan kan en flertallspolitiker bøye seg for flertallet?  Bøye seg i hatten som Heidi Weng.

Og hvorfor er det akkurat nå så viktig å tilkjennegi at han egentlig ønsket å bevare Os skole ?

Et alternativ med å bevare nåværende skolebygning, vil kunne være om lag 30 mill. kroner billigere enn den valgte løsning ifølge framlagte skisser. Men denne innsparingsmuligheten vil flertallet ikke en gang utrede nærmere.

Edquist skriver i sitt tilsvar  (4/4) til redaktør Kjøges leder om Ordførerkjedet:

.... om oss politikeres forpliktelse overfor våre to viktigste samarbeidspartnere i saken, Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen. 

Fylkeskommunens råd til kommunen om reguleringen av Os tomta  framkommer i brev fra Østfold fylkeskommune (22-03-18) vedrørende varsel om detaljregulering for Os Oppvekstsenter:

Eksisterende Os Skole markeres som Hensynsone H570 Bevaring av kulturmiljø, og gis egne bestemmelser. 


Så jeg er på linje med Fylkeskonservator og ser det som helt på sin plass å fortsette kampen om bevaring, helt til reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Det demokratiske problemet er imidlertid at både i Ap og H er det partipisken som gjelder.

Flertallet i partigruppa bestemmer. 

Dersom mindretallet både i Ap og H hadde stemt etter sin overbevisning, så ville stemmegivningen i Kommunestyret kunne blitt en annen.

Om det hadde blitt et annet flertall, vet vi ikke.  

At man sloss innad inn ad i Ap for åpen scene,  gir ikke de valgte representantene noe mer frihet utad.

Det samme gjelder Høyre og posisjonen, der er fordrageligheten stor, men pisken den samme.

Nå setter ordfører opp en sak i kommende Kommunestyre om at det pågående arbeid med Kommuneplanens Arealdel skal stoppe opp og utsettes til etter valget. 

Saken er ikke utredet av administrasjonen, noe som alltid har vært et viktig argument for ordfører i saker fremmet av andre politikere.

Fredrik Holm prøver å forsvare saken og skriver i sitt innlegg på fredag:

Arealdisponeringen er ett av våre viktigste verktøy for å styre utviklingen både hva gjelder klima, folkehelse og befolkningsvekst. Dette arbeidet bør ikke forhastes,…

Veldig enig i at arealdisponering er viktig. 

Men, dette er politikk, og det haster å få iverksatt klimatiltak.

Konsekvensen av å stoppe opp arbeidet nå, er at det heller ikke gjøres ferdig noe høringsutkast som kan legges ut til offentlig ettersyn. 

Verken overordnede myndigheter, de som har levert innspill, næringsaktører og kommunens befolkning gis noen mulighet til å få se et samlet arealplanforslag  før valget.  

Nå driver enkelte forslagsstillere lobbyvirksomhet for sine forslag, uten å se helheten. 

Derfor bør vi bli ferdig med et høringsforslag før 17.mai. 

Planlovens bestemmelser om offentlig høring av planer er en av de viktigste bestemmelser for å sikre åpenhet og demokratisk medvirkning.

Men posisjonen ønsker ikke en åpen debatt i forkant av valget.   

Det samme skjedde med Sentrumsplanen, her ble sluttbehandlingen stoppet våren 2015 (KrF  hoppet over bordet og slo seg sammen med Ap).

Etter en periode i stabilt sideleie, ble den vedtatt i ekspressfart  for 2 år siden. Så KrF bøyer seg med flertallet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags