Ordføreren svarer Øistein Rustad om Os-prosjektet

Av
DEL

MeningerNei, Halden har ikke gjeld på 4000 milliarder, slik du skriver i et innlegg i HA. 

Her er på nytt en faktabasert oversikt over gjelden pr. 31.12.18:

Startlån, som kommunen er forpliktet til å formidle, og som blir betalt av den enkelte, utgjør 327 mill.

Les Øisteins innlegg her:

På det selvfinansierende VAR-området er gjelden på 1.354.130.000,-. Det er da inklusive det nye renseanlegget på Remmen til ca. 270 mill., og en stor del av det vedtatte programmet for nye vann- og kloakkrør i sentrum til 500 mill. Det er vi pålagt av Staten ved Fylkesmannen å gjennomføre, og er enda et område hvor vi overtok et etterslep i 2011. Gjør vi det ikke etter planen vil vi få dagsbøter av Staten.

Sum annen gjeld er pr. nyttår 2.075.537.000,-. Men når nye Bergheim nå er offisielt åpnet vil vi få nesten halvparten av investeringen tilbake fra Husbanken, ca. 150 mill., slik at reell gjeld som påvirker driftsresultatet da egentlig pr nyttår er på ca. 1.925.537.000,-.

Vi betaler ca 80 mill i avdrag i år. Men fra 2020 vil vi som følge av den nye kommuneloven få noe kortere avdragstid på lån, noe som betyr en økning på ca 20 mill. til over 100 mill i avdrag pr. år.

Dette er en av grunnene til at det hastet med å komme ut av Robek. For hvis vi skulle vært en Robek-kommune i 4 år til, som noen ville, så måtte vi ha kuttet 20 millioner mer på driften fra og med 2020 for å klare de økte avdragene. Nå slipper vi det.

Så med over 100 mill i avdrag i året vil gjelden gå raskt nedover når de investeringene som utgjør områdeløft nord er ferdige. Investeringer vi mener er helt nødvendige for å skape en attraktiv by som tiltrekker seg nye firmaer og skattebetalere.

Økte lån, og økte avdrag, som følge av investeringen på Os, er innbakt i vår vedtatte 4-årige økonomiplan.

Jeg må tillegge at ingen kommunes regnskap, budsjett og 4-årige økonomiplaner blir kontrollert like nøye av Staten v/fylkesmannen som en Robek-kommunes. 

Og at de investeringene som ligger foran oss, og som flere partier gikk til valg på i 2915, selvfølgelig ligger innbakt i både budsjett og økonomiplan som begge er kontrollert og godkjent av spesialister på kommuneøkonomi hos Fylkesmannen.

Og, Øystein. Du vet av erfaring at man stemmer for det flertallet i et parti mener.

Kampen tar man internt, og så står man sammen utad.

Ellers ville vi ikke behøvd partier. Bare enkeltpersoner som stemte etter eget forgodtbefinnende.

Sånn er politikk. Iblant vinner man frem med sitt syn, andre ganger gjør man det ikke. 

Men siden jeg tror på en rettsstat bøyer jeg meg for flertallet både i egen partigruppe, i kommunestyret og på Stortinget. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags