Torsdag kveld skal kommunestyret etter alle solemerker å dømme vedta det kanskje største kommunale investeringsprosjektet i Haldens historie. Os-prosjektet med ny idrettshall og ny 1-10- skole er stipulert til å koste cirka 950 millioner kroner. Det er et stort, viktig og etterlengtet prosjekt for Halden sentrum inn i framtida. Da er det synd at vi sitter igjen med en følelse av at dette kan ende opp som et slags hastevedtak.

Hvorfor skal denne svære saken med ett avgjøre i rekordfart? Flere innspill på oppløpssiden forkludrer bildet for politikerne. Vi har fått med oss at det går mot et klart flertall for å rive gamle ærverdige Os skole og bygge den nye skolen opp fra bunnen av. Dette går også rådmannen inn for. Tilhengerne av dette alternativet mener det er desidert mest framtidsrettet. Både Høyre, Ap, KrF og Venstre vil stemme for dette. Mindretallet vil beholde den gamle skolen. Det er påpekt at tomta er for liten.

Samtidig kommer det innspill om at skoledelen av prosjektet kan bli utsatt av økonomiske hensyn. Dette ser ikke ut til å få flertall. Det er også sterke krefter som mener at Rødsberg ungdomsskole bør bestå, og at det bare bør bygges ny barneskole. Og ikke minst; i tolvte time kommer igjen Saugbrugs og Ringstad Eiendom på banen med innspill om at det kan bygges idrettshall i tilknytning til utvidelsen av Halden videregående skole på Porsnes.

Røsten om bevaring av gamle Os skole i prosjektet er ikke uventet den offentligheten har hørt best. Bevaringstanken står sterkt i Halden. Like fullt vil vi påpeke at Os-prosjektet er et stort utviklings- og framtidsprosjekt. Det skal fremme livskvaliteten til dagens barn og unge, og endelig gi idretten den storstua den har fortjent. Dette perspektivet fortjener like mye oppmerksomhet og entusiasme som bevaring av en gammel skolebygning.

Det er viktig at politikerne føler seg trygge på prosjektet de skal vedta i kveld. Vi håper inntrykket av at dette blir et hastevedtak er feil.