Os-tanker fra en kroppsøvingslærer

Bekymret: Kajsa Nilsson er bekymret for en rekke forhold rundt den planlagte storhallen og muligheter for kroppsøving i hverdagen.

Bekymret: Kajsa Nilsson er bekymret for en rekke forhold rundt den planlagte storhallen og muligheter for kroppsøving i hverdagen.

Av
DEL

INNHOGGSom kroppsøvingslærer og koordinator for kroppsøvingsseksjonen på Rødsberg ungdomsskole, både bekymrer jeg meg og setter spørsmålstegn til deler av skoleprosjektet på Os.

Etter en kort, rar og intens periode under våren 2018 da vi ansatte på Rødsberg, Os og Porsnes fikk komme med innspill og ønsker rundt den nye skolen og idrettshall som Halden kommune ønsker å bygge i sentrum, har vi under høsten fått størstedelen av informasjonen via mediene. Og den har vært minimal. Som vi kollegaer på Rødsberg tidligere har gitt uttrykk for, er vi skeptiske til prosjektet av flere grunner. Et av spørsmålene vi stiller oss er om arealet er stort nok.

Som kroppsøvingslærer er jeg ekstra opptatt av tre areal for å gjennomføre god undervisning tilpasset elevene.

På vinterhalvåret bedrives undervisning inne. Idrettshallen skal som jeg har forstått det inneholde seks gymsaler som til enhver tid skal brukes til undervisning i seks ulike klasser. Tre fra videregående, to fra ungdomstrinnet og en fra barneskolen. Dette krever at alle «gymsalsinndelingene» skal være uavhengige av/fra hverandre, både i forhold til lyd, utstyr og innganger/utganger.

Alle gymsalene bør ha uavhengige garderober så alle elever kan skifte trygt og godt – uansett om du går i 1. klasse eller er avgangselev på videregående skole. Hver sal bør også ha en garderobe for lærer. Jenter og gutter skifter ikke sammen, dette betyr at det må være 12 garderober (pluss lærergarderobe) for å være sikker på at man dekker alles behov for trygge dusjmuligheter.

På sommerhalvåret er undervisningen lagt ute i det fri. Vi er avhengig av ballbaner, nærhet til stiger og åpne flater som vi kan bruke til fysisk læring. Uteområdene må ligge i nærheten av skolen, og de må være funksjonelle. Og som sagt, med seks klasser som har gym samtidig, kreves det et ganske store område.

Idrettshallen, garderober og uteområder. Jeg kan ikke se for meg hvordan skolene skal kunne legge denne gymkabalen så at lærerne fra grunnskolen og videregående skole skal kunne gjennomføre forsvarlig undervisning under trygge rammer for alle elever seks timer om dagen. Fem dager i uka. Uansett alder.

Etter min tolkning av bildene fra Os-prosjektets uteområdene, ser jeg uteflater nok til friminutt for elever på barnetrinnet. Men hvor skal vi gjøre av alle de seks klassene som skal ha gym samtidig og ofte vil ha gym samtidig som andre elever har friminutt?

Når jeg ser på tegningene av idrettshallen så finner jeg to håndballbaner som det ser ut til at kunne deles i seks saler. Men jeg klarer ikke i min villeste fantasi forstå hvordan vi skal kunne bedrive kroppsøvingsundervisning i seks klasser samtidig og hvor alle skal være uavhengige av hva de andre driver med til enhver tid. Alle salene må kunne spille sin musikk, alle må kunne spille fotball eller basket. Og alle må kunne komme inn til sin egen sal uten å må gå gjennom de andres rom. 1.-klassingene skal kunne ha gym alene uten at skoleleie 9.trinnelever skal se inn eller forstyrre på andre måter. Jeg ser bare en inngang til hele anlegget. Hvordan skal vi kunne bedrive noe som helst undervisning her?

Men det som jeg ser på som mest håpløst er garderobesituasjonen. I utgangspunkt så var det avsatt 213,7 kvadratmeter til garderober. Det er tegnet 6 garderober i utgangspunkt forslaget. Dette skal dekke behovet for 6 klasser. Det betyr 3 guttegarderober og 3 jentegarderober. To klasser i hver garderobe. Dette vil bli en enorm utfordring i seg selv. Men det som har blitt gjort nå er at denne flata skal reduseres med neste halvparten. Betyr dette da at det vil bli 4 små garderober igjen til de seks klassene som skal ha gym samtidig. Hvordan skal vi kunne løse dette i det hele tatt? Jeg kjenner jeg blir utrolig provosert! (Jeg ser at det har blitt tegnet seks garderober også til basishallen, og hvis de er med i pakken som kommunen skal betale og bygge og kan bruke, så har vi kanskje seks garderober når alt kommer til alt. 3 guttegarderober og 3 jentegarderober, hvis skolene får tilgang til basishallens garderober. Altfor lite uansett.)

Jeg mener at Halden kommune ikke kan sette i gang et skoleprosjekt hvor hovedfokus er å få på plass en idrettshall for at en klubb skal kunne dekke sine behov, samtidig som det ikke legges til rette for å kunne gjennomføre lovpålagt undervisning for alle elever.

Jeg føler at denne saken må tas ut i lyset.

Jeg lurer på hvordan det er tenkt at vi skal kunne gjennomføre den helhetlige organisering av og gjennomføring av fornuftig lovpålagt kroppsøvingsundervisningen med det utgangspunkt som den nye hallen vil gi oss.

Seks klasser, 150 elever imellom seks og 19 år, fire garderober og en fellesinngang til idrettshallen. Hva som vil skje i den perioden når de 150 elevene skal byttes med 200 nye elever, tørr jeg ikke å tenke på.

Og når de samme 200 elevene skal bruke de to området som er avsatt for utegym, begynner jeg neste å grine. Det må være feil et sted i forhold til min informasjon om hvordan anlegget skal utformes og brukes. Dette kan ikke være det politikerne tenker som styrking av oppvekstmiljøet i sentrum.

Jeg håper dere kan hjelpe meg å finne ut hva som er planen i forhold til skolens bruk av idrettsanlegget og hvordan dette skal organiseres. Og jeg håper virkelig jeg har misforstått hele opplegget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags