Os-prosjektet: – Det er ingen skam å snu

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid.

OS: Bygging av ny skole og ny hall på Os er en av de største investeringene i Halden kommune i nyere tid. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKajsa Nilsson stiller i HA 7. mars spørsmålstegn ved deler av skoleprosjektet på Os.

Som Kajsa skriver, skal idrettshallen inneholde seks gymsaler, som skal brukes til undervisning i seks ulike klasser.

Tre fra videregående, to fra ungdomstrinnet og en fra barnetrinnet.

Dette krever at alle gymsalsinndelingene skal være uavhengig av/fra hverandre, både i forhold til lyd, utstyr og innganger/utganger.

Jeg deler Kajsas syn på at det er umulig å forstå hvordan man skal kunne drive kroppsøvingsundervisning i seks klasser samtidig, og hvor alle skal være uavhengig av hva de andre driver med til enhver tid.

Alle salene må kunne spille sin musikk, alle må kunne spille fotball eller basket, og alle må kunne komme inn til sin egen sal uten å måtte gå gjennom de andres områder.

Man legger altså opp til en veldig frustrerende skolehverdag både for elever og lærere, en skolehverdag som kommer til å være preget av bråk og stadige forstyrrelser.

Kajsa stiller også spørsmål ved garderobesituasjonen og uteområdene som står til disposisjon for elevene.

Så langt kan jeg ikke se at noen har tatt seg bryet med å komme med konkrete svar på de viktige spørsmålene Kajsa stiller ved deler av Os-prosjektet. Det er bekymringsfullt.

Rådmannen sier riktignok i HA 14. mars at vi har kompetente skoleansatte som har et samspill seg imellom i forhold til organiseringen av halltida på best mulig måte.

Ja, vi har veldig kompetente skoleansatte, men med det utgangspunktet de får, jevnfør hallsituasjonen, blir det nær sagt umulig å legge til rette for å kunne gjennomføre lovpålagt undervisning for elevene.

Hensynet til barna blir således på ingen måte godt nok ivaretatt.

Jeg er derfor enig med Heidi Stenbock Haakestad som i en signert artikkel i HA 14. mars, skriver at Os prosjektet nok er best for idretten, men ikke for barna.

Bjørn Staib sa en gang i 1964 i forbindelse med at ekspedisjonen hans til Nordpolen mislyktes at det er ingen skam å snu. Det samme gjelder Os-prosjektet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags