«Konsekvensen av å bringe hallprosjektet tilbake til start, er dramatiske og direkte livstruende»

Halden Idrettsråd er klare i sitt syn på kampen om Os-prosjektet.

Halden Idrettsråd er klare i sitt syn på kampen om Os-prosjektet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En utsettelse og rasering av Os-prosjektet kan umulig være en sak som samler stemmer fra idretten, skriver Halden Idrettsråd i dette innhogget..

DEL

INNHOGG Idrettsrådet har i tre år medvirket i en politisk valgt «hallgruppe» for å utarbeide et beslutningsgrunnlag med å etablere en allbrukshall i Halden. Gruppa besto av representanter for Arbeiderpartiet, Høyre, Idrettsrådet og særidrettene turn og håndball. En rapport på arbeidet ble levert kommunestyret november 2016 der arena på Os ble anbefalt som første prioritet på kort sikt.

Det har vært en politisk prosess i rundt 4 år som oppfattes som ryddig og åpen. Det har vært jobbet grundig med et flertall mulighetsstudier hvorav alle konkluderer med at idrettsarena og skole på Os er gjennomførbart til tross for flere utfordringer. Til stor glede for idrettsmiljøet i Halden har det vært et stort tverrpolitisk flertall for å realisere en arena på Os. Det sterke tverrpolitiske flertallet har vært bærebjelke for saken. Helt avgjørende for prosjektet er også det faktum at Østfold Fylkeskommune som leietaker bidrar med grovt sett halvparten av kostnaden til idrettsarenaen.

For at kommuner som Halden skal kunne bygge idrettshaller, må hallene være godt unyttet på dagtid. Det er ikke økonomisk handlingsrom for å bygge store idrettshaller som i hovedsak står tomme om dagen. Det synes derfor urealistisk at det skal bygges en stor arena som delvis står ubrukt på dagtid noe annet sted i Halden. Vi trenger barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole som dagtidsbrukere.

Idrettsrådet ser at en arena og basishall på Os i kombinasjon med skolebygg ikke bare blir en arena og et aktivitetssentrum for idrett, men også en samfunnsarena som Halden ikke har sett maken til. Det vil være en arena som også kan åpne nye dører for kulturlivet samt være en viktig ressurs til Halden som arrangementsby også utenfor idretten. Arenaen med basishall vil bli en sterk motor i å løfte hele nordsiden som bydel – og Halden som by. Med de planer som i tillegg foreligger for svømmearena, Halden Storsenter-bygget, Busterudparken og museum, så vil man innenfor kort gangavstand skape et helt unikt område i norsk målestokk. Dette området bør ikke fragmenteres.

Idrettsrådet har respekt for at det skal tas mange faglige hensyn og at det er mange ulike hjertesaker som fortjener stor oppmerksomhet og grundig behandling når en hel bydel skal utvikles på denne måten. Det er likevel med stor overraskelse for Idrettsrådet at det på dette tidspunkt i prosessen internt i Arbeiderpartiet jobbes aktivt for å rive ned den solide politiske bærebjelken dette prosjektet er tuftet på. Forslaget, slik det presenteres i HA 4. mars, er lite presist i forhold til hvilke gymsaler og haller det skal bygges på Rødsberg, Os og Norske Skog og omhandler heller ikke basishallen. Forslaget kan fort oppfattes som et noe ansvarsløst og lettvint utspill for kun å forstyrre det pågående Os-prosjektet. Konsekvensen av å bringe hall-prosjektet tilbake til start, er dramatiske for breddeidretten og direkte livstruende for byens topphåndball-lag som overlever på tynnslitte dispensasjoner fra Norges Håndballforbund.

Idrettsrådet ber alle politiske partier og deres medlemmer om å stå sammen om Os-prosjektet og ikke vike unna i siste liten. Et stort idrettsmiljø har ekstremt sterke forventninger til at politikerne nå opprettholder vedtak, retning og fart. Vi må forvente at en forpurring av Os-prosjektet vil måtte vekke sterk harme i idrettsmiljøene.

Det er valgår og da kommer det alltid innspill for å lokke velgere, men en utsettelse og rasering av Os-prosjektet kan umulig være en sak som samler stemmer fra idretten.

Vi ønsker å presisere at Halden Idrettsråd ikke er et partipolitisk organ, men vil jobbe videre etter det vi som valgte representanter for idretten, mener gagner både idretten og samfunnet.

Artikkeltags