En idrettshall for hele Halden skal forhåpentlig bygges på Os

Stian Mjølnerød-Lie mener Os-prosjektet er viktig for Halden som samfunn langt utover idrettens behov.

Stian Mjølnerød-Lie mener Os-prosjektet er viktig for Halden som samfunn langt utover idrettens behov. Foto:

Av
DEL

FRITT ORDDet er mange meninger om barns beste når det gjelder skolevilkår; 1-10 skole og arealer for fysisk utfoldelse utendørs. Dette har også jeg meninger om, men det er ikke min jobb å diskutere. Dette har Halden Kommune fagfolk til å utrede, og jeg har tillit til at de finner den beste løsningen for byens små borgere.

Det jeg imidlertid kan snakke om er idrettshall. En idrettshall som Halden har ventet på i så mange år nå. I Halden er det, pr 31. desember 9464 medlemmer i byens idrettsklubber. 3659 av disse er barn opp til videregående skole-alder. 3659 barn som venter på bedre vilkår for trening og aktivitet.

Idrett er for alle. Idrett er ikke bare for de som er medlemmer i et idrettslag. Det skal være en lav terskel for å komme inn i et idrettslag. Idrett beriker liv. Dette vet jeg etter å ha vært i et idrettslag i nesten hele livet.

Etter klokken 16 så stenger de offentlige kontorene i byen. Da er det viktig at lokalsamfunnet fortsatt holder åpent. Gjennom idretten har vi enorme muligheter for å inkludere de som står utenfor og trenger et smil, en klem eller et fellesskap. HIR har fra september 2018 har inkluderingsprosjekter på Låby Skole og Os Skole. Her har idrettsklubber en ettermiddag og kveld i uken holdt gratis trening for barn. Totalt har over 100 forskjellige barn deltatt på disse aktivitetene. Fast har det vært ca 70 barn som har deltatt ukentlig. Ca 50 % av disse har utenlandsk bakgrunn. Noe vi ikke hadde tenkt på på forhånd, men som ble et gledelig resultat, er at foreldrene til disse barna gjerne også har vært med på skolen og truffet andre. Her har vi gitt de en naturlig møteplass hvor de kan komme og knytte kontakter. Dette er et tiltak i HIR-prosjektet «Sammen om Halden». Gjennom våre lavterskeltilbud i 2018 og 2019 har vi fått tildelt totalt 540.000 kr som går direkte til de barna som behøver økonsk støtte og til byens idrettslag, samtidig som vi har blitt tildelt 590.000 kroner av BUFdir sammen med Halden Kommune gjennom et felles inkluderingsprosjekt. Med en ny og flott hall på Os får vi enda bedre muligheter til å ta vår del av inkluderingen. Dette vil forhåpentligvis bli et nytt samlingssted i sentrum, hvor det er naturlig å trekke mot.

I bygningen skal det også være en basishall, som er tiltenkt Turnforeningen på ettermiddagstid. Turnforeningen har over 400 barn på venteliste, og disse er det tenkt å ta inn i medlemsmassen når de nå får større lokaler. Turnforeningen ser også på muligheten ved å starte en turnskolefritidsordning, og da er de avhengige av å ansette personer. Dette er positivt for Halden! I tillegg til turnforeningen, som skal bruke hallen på kveldstid, har skolene full råderett over basishallen på dagtid. En basishall som ble omtalt som «en kroppsøvningslærers eldorado» av en slik lærer fra Rødsberg for noen år siden. Skolen får råde over en helt ny hall og ca 1000 kvm med basishall til gymtimene sine. Tenk dere det; fastmonterte apparater, trampoliner og skumgraver får barna muligheten til å ha gym i Os´ eget lekeland!

Storhallen er det ment av fler at bygges for Halden Topphåndball. Dette er feil. Hallen bygges for skolen, og idretten får låne den på kveldstid. Det er bare på Os det er mulig å samle to hallflater (en til Haldenskolen og en til videregånde skole) som er i full utnyttelse på dagtid. Det er kun med (minimum) to hallflater det er mulig å skape en arena som har teleskoptribuner, slik at tribunene i praksis ikke stjeler noe areal når de ikke er i bruk. Det er få kommuner eller private aktører som har råd til å bygge en hall som ikke er fullt ut utnyttet på dagtid. Derfor bygges haller i Norge primært sammen med en skole.

Halden kommune har en av Norges dårligste tilbud ift idrettsanlegg per innbygger. Dette er ikke min påstand, men statistikk fra Norges Idrettsforbund.

I Halden finnes ingen arena for større arrangementer. Være seg idrett eller annet. Ishallen har én flate (og utfordringer med takhøyden ift ballidretter), Tistedalshallen har én flate, Hjortsberghallen har én flate, Risumhallen har én flate, Remmenhallen har én flate, Porsneshallen har én flate. Ishallen er den eneste hallen med en OK publikumskapasitet for større arrangementer der det kreves tribuner. De andre er mer eller mindre rene treningshaller, hvor noen fint kan brukes til aldersbestemte kamper for bredden der det stort sett er foreldre på tribunen. Porsneshallen og Risumhallen har absolutt ingen fasiliteter for en publikummer. Når det skal bygges en hall har HIR argumentert for at det bør bygges en større hall slik at det kan arrangeres store arrangementer, også eliteseriekamper i håndball, basket, volleyball osv, konferanser, messer og lignende arrangement. Og toppidretten i byen er viktig. Toppidrett bygger bredde – og motsatt. Det er mange toppidrettsutøvere i Halden som vi må hjelpe og legge til rette for. Disse er forbilder for våre små barn, de gir begeistring, håp og tro og de viser at det er mulig å bli god i Halden.

Levekårsundersøkelsen fra 2013, revidert i 2015 og 2016, viste blant annet at familier flytter ut av sentrum når barn kommer i skolealder, og at sentrum har lavest gjennomsnittlig inntekt og størst tetthet av flyktninger og innvandrere. Kort sagt er det i sentrum vi har størst tetthet av lavinntektsfamilier, størst tetthet av barnefattigdom og stort behov for naturlige arenaer for integrering. HIR mener gode idrettsanlegg i sentrum vil være et stort og viktig samfunnsbidrag som gjør idretten vesentlig mye mer tilgjengelig for de som kanskje trenger det mest i forhold til sosial profil. I dag ligger de aller fleste klubber og idrettsanlegg posisjonert i periferien rundt Halden. Med gang- og sykkelavstand til nye Os arena, så er idretten brått et realistisk tilbud for sentrumsbaserte lavinntektsfamilier i kombinasjon med de tiltak HIR allerede har på dette området gjennom prosjektet «Sammen for Halden».

Vi mener Os-prosjektet er viktig for Halden som samfunn langt utover idrettens behov.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags