Heia Os-prosjektet!

Os skole

Os skole Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg elsker når politiske saker vekker et stort engasjement. Os-saken vekker nesten like mye engasjement som da mangel på konkrete planer for en idrettshall førte til fakkeltog mot Rådhuset rett før valget i 2015. Jeg ønsker å stikke fram nesa til et forsvar for Os-prosjektet og er forberedt på et par kilevinker. Fyr løs!

Har vi tid til å vente og vil andre alternativer være mer økonomiske? NEI! I 2024 vil det være et ufravikelig krav om at alle kommunale bygg skal være universelt utformet. Det vil si at man uansett førlighet skal ha tilgang på alle deler av bygget. I 2007 ble det presentert et estimat om hva det vil koste å sørge for at Os- og Rødsberg skoler er universelt utformet. For Rødsberg er kostnaden 190 millioner og for Os 110 millioner

Det er altså snakk om 300 millioner som MÅ investeres i løpet av de neste 3 årene for å sørge for at skolene er universelt utformet og flikket på til et brukbart nivå. Det vil fortsatt være to slitne bygg som etter mitt skjønn ikke vil være pedagogisk hensiktsmessige mtp. å møte framtidas krav. I tillegg får vi da ingen ny idrettshall.

Trenger vi ny(e) skole i Sentrum? Ja! Både Os og Rødsberg er gamle og slitte med høye driftskostnader. I min optikk er de også uegnet for å møte de endringene som mest sannsynligvis vil komme de neste 50 årene. Skole som institusjon er ikke det en gang var. Det er rettet mye kritikk mot valget om å etablere en 1–10 skole i sentrum. Dette er presentert som uheldig for elevene.

Det finnes svært lite, empiri rundt effekten av skolestørrelse og type for elevens sosiale og læringsmiljø. Det er faktisk så lite empiri at ingen med faglig belegg kan si at 1–10 skoler er uheldig for elevene, like lite som kan si at det er bra. Til gjengjeld vet vi mye annet om hva som fungerer i norsk skole. Gode og pedagogisk engasjerte skoleledere, et solid profesjonelt faglig fellesskap blant lærerne samt foreldre som støtter opp om skolen og barnas læring. Fokus på innholdet i skolen er enda viktigere enn

Det at Os-skole skulle prosjekteres som en 1–10 skole ble vedtatt i 2017. På det tidspunktet kom det ingen innvendinger mot dette.

Blir det trangt? Absolutt! Blir det for trangt? Mange vil nok mene det. Hvilken konsekvens vil trangboddheten ha for elevene? Slik prosjektet er framstilt ser det ut som om fasilitetene inne i skolebygget er godt tilrettelagt for inspirerende læring. Blir det for trangt ute? Noen vil sikkert mene det. Helse- og sosialdirektoratet er i ferd med å legge fram et nytt forslag til norm for størrelse på utearealer. Den nye normen (som ikke er vedtatt) sier 20kvm pr. elev i barneskole og 15kvm per elev i ungdomsskolen. Utearealet på Rødsberg er i dag 13kvm. Pr. elev. Utearealet på nye Os er beregnet til ca. 15kvm pr. elev. Sentrumsskoler har i alle tilfeller et mindre uteareal enn skoler i utkanten. Slik er det over hele Norge.

Videre er den fysiske utformingen av uteområdene viktig. Her er forslaget som ligger på bordet svært interessant i mine øyne. Videre er det slik at det ikke nødvendigvis er slik at alle elever er ute samtidig. Det er mange måter å organisere skolehverdagen på. Elever kan for eksempel har friminutt på forskjellige tidspunkt.

Blir det for trangt i området rundt? Noen vil si ja. Hvis det er et krav om at man skal kunne kjøre barnet helt fram til døra, blir det nok trangt. Hvis elever går noen meter selv vil det ikke bli like stort press. Jeg er av den oppfatningen av at alle parkeringer på Nordsiden kan fungere som parkering for idrettshallen ved arrangementer. Jeg vil ha en nordside som er fylt av folk og med så få biler som mulig i bevegelse rundt menneskene.

Vil dette bli dyrt? Absolutt! Det er kjempedyrt! Prosjektet er dog innarbeidet i økonomiplaner over flere år og tatt høyde for. Halden kommune har i ROBEK-tiden gjennomført to store prosjekter på Kongeveien og Bergheim. Begge prosjektene er gjennomført uten alvorlige overskridelser både hva gjelder tid og økonomi. Ser vi på Os vil det sannsynligvis være dyrere å universelt utforme to gamle skoler enn å bygge nytt. Det er også billigere å drive én skole enn to. Idrettshallen er også helt avhengig av skolen og skolen er avhengig av idrettshallen. Vi kan ikke velge én.

Det er blitt sagt at konkurransen ikke har gått riktig for seg og at tilbydere ikke har hatt anledning til å konkurrere på like vilkår. I mai, 2018 ble det vedtatt at interessenter skal tilby et forslag med og uten den gamle bygningskroppen. Jeg kan ikke huske at det kom noen store protester mot det i etterkant. Unntaket er Halden Arkitektkontor som var ærlige på hva de mente om måten kommunen la opp løpet på. De skal ha honnør for sitt tydelige standpunkt hele veien. Med unntak av disse, har folk kommet til etter hvert. Det kan synes noe merkelig at man fremmer argumenter mot noe mange måneder etter at det ble vedtatt.

Når det gjelder det arkitektfaglige, har det blitt sagt at vi ikke har lyttet til fagmiljøer. Kommunen har lyttet til White arkitekter. White arkitekter har eksistert siden 1951. Firmaet ble dannet med en visjon om å endre samfunnet gjennom arkitektur. Det er et interdisiplinært firma som har utdanningsbygg som et av sine områder. Det er altså et firma som ifølge seg selv blander pedagogikk, byplanlegging, samfunnsutvikling, arkitektonisk form og funksjon i prosjektene sine. Jeg er ikke arkitekt eller byplanlegger, men jeg oppfatter White som en faglig kompetent aktør. Så kunne det selvfølgelig vært svært interessant å høre en fagdiskusjon mellom lokale arkitektkontor og White.

Os-prosjektet er stort og har svært mange sider ved seg. Debatten går ofte svært enkelt og unyansert til verks og dreier seg om enkelte bestanddeler. Som politiker har man et ansvar for å se alle bitte små biter i sammenheng.

Vil dette prosjektet gjøre byen bedre enn den er i dag? Jeg mener ja. Som politiker må man vurdere alle elementer i sammenheng: Kravet til universell utforming, spillemiddelbidrag, idrettshall som løfter barneidretten og eliteidretten, gamle uhensiktsmessige skolebygg kontra nye framtidsrettede skolebygg, en sentrumsskole og idrettshall som løfter nordsiden og sentrum, en kjent og planlagt økonomisk ramme, trange gater som kanskje tvinger biler bort fra Os og sikkert mange fler.

Er det noen innsigelser mot enkeltsider av prosjektet som er så sterke at de velter totalen? Jeg mener nei. Vil dette prosjektet løfte byen vår og skolen vår? Jeg tror virkelig ja! Når prosjektet er ferdig vil det sikkert være sider som ikke er helt perfekte. Vi vil sikkert irritere oss over både det ene og andre, men vil totalen av dette prosjektet gi sentrum et betydelig løft? Absolutt!

Jeg nok en gang uttrykke at jeg har stor respekt og forståelse for alle som er uenige med meg. Jeg vil omtale dem og deres meninger med respekt og argumentene deres er i all vesentlighet gyldige. Jeg har forståelse for at noen mener å bevare Os i seg selv er en så viktig sak at de ikke ønsker dette prosjektet velkommen. Jeg forstår at skepsisen for nykommeren 1–10 skole er grunn nok til å ikke ønske prosjektet velkommen.

For min del er summen av alle faktorer en enormt positiv mulighet til styrke skolen, idretten og sentrum.

Tusen takk for oppmerksomheten!

Fredrik Holm

Gruppeleder, Høyre

Artikkeltags