Mer enn bare å rive eller ikke rive Os skole

Av
DEL

FRITT ORDDet virker nå som om debatten rundt Os prosjektet bare handler om å rive eller ikke rive, etter min mening handler dette om så mye mer en det. Det handler om byutvikling for framtiden

Visjonen Os oppvekstsenter har et stort potensiale, som skole og idrettsarena, men ikke minst som det nye byrommet, denne visjonen er kanskje den viktigste brikken i byutviklingen og områdeløftet, ja byløftet. Den delen av visjonen som handler om helheten, om å smelte inn i bybildet, om å være funksjonell, om å bli en trygg og attraktiv plass for alle døgnet rundt, bli en del av landskapet og infrastrukturen. Dette har falt helt bort. Visjonen falt da arkitektkonkurransen uteble og det ble et bestillingsverk på en skolebygning med arena. Det har kommet mange advarsler fra mange fagfolk, det har kommet mange innspill til høringen, de har blitt glatt ignorert. 

Det ble holdt et bymøte, der noen av de fremste kunnige på området var invitert. De snakket varmt om visjonen, om hvor viktig og riktig den er for byutviklingen, de snakket også om hvor viktig arkitekturen er i et slikt prosjekt, og Favn-prosjektet, det ble slaktet. «Gå ikke videre med prosjektet» ble det sagt klart og tydelig.

Som byutviklingsprosjekt gjør Favn Os til en blindvei, skolebygget blir en vegg mellom byen og Schultzedalen, planlagt aktivitetsområde i Os allé vil bryte hovedveien til og fra sentrum og vil hindre en utvikling av en effektiv sykkel- og gangtrasé til og fra områdene nord for byen. 

Visjonen om skolegården som byrom sprekker da man legger store deler av gården i en bakgård med høye vegger rundt. Det finnes mengder med forskning og erfaringer på hvordan folk opplever og bruker byrom, hva som gjør byrom attraktive. Arkitektene skriver selv at det er en risiko at passasjen til skolegården vil fungere som en vindtunnel og at man må regne med turbulens rundt veggene. Vind, trekk, få rømningsveier og dårlig ut- og innsyn er noe av det som viser seg å gjøre byrom lite attraktive. At man i tillegg må gjennom en passasje/tunnel for å komme inn i skolegården og at den universelle utformingen baserer seg på heis, gjør det ikke bedre. Når hovedinngangene til skole og idrettsarena heller ikke har binding til og ikke skaper trafikk gjennom skolegården, er det en stor risiko at visjonen om byrommet blir en fiasko. 

Hadde man hatt en arkitektkonkurranse med en faglig jury, ville man kunnet fått ett mye bedre prosjekt. Man ville kunne løst mye av utfordringene med 1-10 skole og man ville klart og integrere den gamle skolen i en toppmoderne skole. Dette er noe arkitektene kunne løst. Hadde flere kommet til, kunne Halden fått det feteste skole- og idrettsanlegget ever, der Haldens identitet ville blitt bevart og med en dypere forankring i befolkningen. 

Dette har også mulighetsanalysen underveis i prosjektet vist. Den har vist at det er mulig å dele skolegården mellom barne-og ungdomstrinnet, den har vist at det er mulig å lage en tilgjengelig bypark med både innsyn og utsikt, en bypark med gjennomgang og binding mellom sentrum, Schultz og områdene nord for byen. Den har også vist at det ikke er dyrere å integrere bygningen enn å bygge nytt. 

Og hva med barnas beste i det her? Man kompromisser, forhandler og pruter på barnas utearealer for at Favn ikke har løst dette godt nok, andre arkitekter kunne løst dette på en bedre måte. Man tar ikke hensyn til barnas beste og fremtid ved å ikke føre klimaregnskap og ved å ikke se etter den løsningen med minst mulig klimaavtrykk. Det er et regelrett hån mot barnas fremtid. Verdenssamfunnet kan ikke få noen sterkere advarsel, utslippene må ned nå, helst i går. 

Hvordan kunne visjonen falle så totalt i biter? 

Politikere. Se på mulighetsstudiene til prosjektet en gang til før dere sier ja til Favns. Se på SG´s skisser og sammenlign. Hvilken av disse ville du helst gått innom eller gjennom?

Hvilken av disse ville gjort at du følte deg trygg der på kveldstid, trygg på at barna dine ville bli sett om noe skulle skje?  

Jeg heier på Os oppvekstsenter med skole, idrettsarena, kino, bibliotek og svømmehall. 

Jeg heier på visjonen som lå til grunn. 

Jeg er redd dere velger Favns forslag og lager et svart hull i Haldens historie. Det er Favns prosjekt som er problemet her. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags