En skole først og fremst for elevene

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti.

Arve Sigmundstad, gruppeleder i Halden Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

REPLIKKMitt første møte med offentligheten i Halden var som leder for FAU ved Os skole – og deretter også leder av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU).

Det var noen temaer som gikk igjen i debattene i FAU ved Os skole den gangen. Dårlig inneklima, for liten plass, manglende toalettfasiliteter for barna – og en uteplass som tiden hadde løpt fra. Uteområdet på Os er av mange betegnet som en grus og asfaltørken. Manglende universell utforming og manglende tilgjengelighet for alle var, og er, flaut og trist.

Fortvilte foreldre fortalte om barn som ikke turte å gå do gjennom skoledagen, og som holdt seg helt de kom hjem. Foreldre fortalte om barn som slet med hodepine og allergi, og som mente inneklimaet på skolen var en viktig årsak.

For meg, og mange med meg, var det åpenbart at det var behov for å gjøre noe med Os skole. Det var også utgangspunktet mitt for å engasjere meg i debatten rundt sentrumsplan, ny sentrumsskole - og både fra FAU og KFU ble det levert gjennomarbeidede og omfattende høringsinnspill. Vi hadde god dialog med daværende rektor, som også var opptatt av medvirkning fra elevrådet og de ansatte ved skolen.

På samme måte engasjerte vi oss da det fra et konsulentselskap ble foreslått å justere skolegrensene, for å på den måten blant annet redusere elevgrunnlaget ved Os. Vårt budskap den gang var at Halden trenger en ordentlig sentrumsskole – og vi trenger en sentrumsskole hvor barn og foreldre møtes på tvers - uavhengig av sosial bakgrunn eller familiens økonomi.

Les også: Hvor ble det av elevperspektivet i debatten rundt prestisjeprosjektet på Os?

Min påstand er at Os skole i en årrekke har vært et av de viktigste integreringsarenaene i Halden, en skole hvor alle møtes på likefot og hvor vennskap bygges på tvers av sosiale skillelinjer eller kultur.

Fra min side har det så absolutt vært elevperspektivet som har ligget i bunn for engasjementet i dette prosjektet. Samtidig ser jeg at det som nå ligger foran oss også har andre kvaliteter som vil bidra til å bygge enda flere bruer i Halden.

Å øke hallkapasiteten i Halden er tvingende nødvendig, i dag står barn i Halden i årelange køer for å få lov til å drive med idrett. Ikke fordi det ikke er idrettslag som vil ta imot dem, men fordi det ikke er plass til dem. Fysisk plass. Det kan vi gjøre noe med.

Nå kan vi bygge et nærmiljøsenter som vil være i drift fra tidlig morgen til sen kveld, en møteplass for barn, unge – foreldre og foresatte. Et nærmiljøsenter hvor bredde- og toppidretten møtes – og en arena hvor barn som ikke driver med idrett nå får anledningen til å møte idretten på nært hold i hverdagen. Jeg både håper og tror det vil føre til at enda flere barn og unge deltar i organisert idrett i Halden.

Men det aller viktigste vi kan gjøre, er å sørge for skole hvor barna våre trives. En skole hvor alle kan delta, uten å være redd for å gå på do – eller risikere en dundrende hodepine. Det er det mest grunnleggende for det prosjektet som nå er i sluttfasen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags