Hell litt kaldt vann i blodet i Os-prosjektet

Av
DEL

FRITT ORDKommunen har bedt innbyggerne å komme med innspill vedr. fornyelse av Nordsiden, etc.

Sittende flertall i bystyret har i årevis kritisert det tidligere flertallet for uvettig bruk av penger, som forårsaket at kommunen havnet på Robek-lista. Det som nå umiddelbart slår meg er at administrasjon og sittende flertall legger opp til ganske ubegripelig store investeringer som vil øke kommunens samlede gjeld til mer enn 4.000 millioner kroner.

Allerede pr. i dag er det åpenbart at man har for dårlig råd til å ivareta barns oppvekst (skole) og eldreomsorgen på en rimelig god måte. Åtte plasser på nyåpnet sykehjem ved Bergheim har man ikke hatt ressurser til å ta i bruk. Karrestad står tomt, mens eldre står på venteliste for en institusjonsplass. Utviklingshemmede mister tilskudd til skyss. Skolebygninger og kirker (i særdeleshet Immanuels kirke) forfaller. Man burde i det minste vedlikeholde den bygningsmassen man fortsatt har i bruk, før man tenker på nybygg.

Os Allé er en flott gate, som i hvert fall innbyggerne på Nordsiden er stolte av. Skal dette bymiljøet raseres totalt, dersom ikke nødvendigheten tvinger det fram? Det store mantra synes å være at man ønsker nytt liv på Nordsiden. Strålende idé! Men nytt liv vil høyst sannsynlig bli en sørgelig affære med et kjempemessig skole- og idrettsanlegg i et trafikalt umulig område. Man ønsker og tror at nytt liv skapes ved stor innflytting av barnefamilier til Nordsiden.

Os Allé 11 ble ombygget til praktfulle leiligheter. Os Allé 9 er under ombygging til moderne leiligheter; den dyreste til 12 millioner kroner og de øvrige (i hvert fall de som blir store nok til barnefamilier) ikke kan bebos av familier med noenlunde normal inntekt. Prosjektet til Arken i Oscars gt det samme. Alle slike leiligheter blir kjøpt av eldre mennesker, som selger sine eneboliger i strøkene utenfor sentrum. Disse innflytterne har neppe behov for verken skoleanlegg eller idrettsanlegg. De har heller ikke behov for all støy/trafikk som blir omkring slike anlegg.

Halden historiske Samlinger hadde tidligere tilholdssted i Fayegården. I 1955 (?) ble disse samlingene flyttet til Fredriksten Festning, dit turistene kommer. Besøkene i Fayegården var meget beskjedne. I et optimistisk ønske om å skape nytt liv på Nordsiden vil man nå flytte de museale gjenstandene tilbake til Fayegården, – i bønn om at turistene på Festningen vil trekke gjennom en død Storgate til Fayegården! Dette er historieløst, foreslått av innflyttere som aldri opplevde yrende trafikk i Storgata på Nordsiden. Det skapes ikke liv av å fornye gamle tabber.

Vi bør alle tenke på og diskutere med hvilke midler vi kan få vitalisert Nordsiden av byen. Men vi bør nå også ha litt is i magen og ikke vettløst hoppe på et for lite gjennomtenkt storprosjekt på Os. Den praktfulle Rødsberg ungdomsskole er etter alle solemerker fortsatt fullt ut brukbar; kanskje det trengs mindre oppgraderinger. Med dagens krav til balkonger vil bygningen neppe kunne transformeres til boligformål. Med få barnefamilier i området (hvor skulle de bo?) er gamle Os skole sikkert brukbar med moderne oppgradering, ev. med et mindre tilbygg.

Tidligere kommunestyrer foreslo i sin tid å rive Fredrikshalds Teater. Man foreslo videre i sin tid å sanere hele Sørhalden, sjøbodene og Banken. Over alt høyst verneverdige miljøer. Heldigvis ble rivekåte politikere stoppet!

Skulle noe saneres for å framskaffe tomteareal stort nok for et mega idrettsanlegg, måtte det være et ikke verneverdig område, som f eks Glenne/Låby.

Under innvielsen av Vidar Parmers Plass for få dager siden advarte flere talere (Eliassen, Norheim) mot å ødelegge bymiljøer. Å bevare sammenhengende bymiljøer som Banken og Sørhalden var blant kampsakene til Parmer. For eksempel å bygge høyhus på Grønland vil rive opp og ødelegge miljøet rundt Tista. HABO har laget et flott boligmiljø i prosjektet Oreid Grenda. Slike trender bør applauderes og fortsettes.

Det har dukket opp planer for Porsnes/Saugbrugs-området. Dette synes vesentlig mer fornuftig enn gigantprosjektet på Os. Under enhver omstendighet: politikere: tenk dere om, hell litt kaldt vann i blodet og fortsett debatten om fornyelse av Nordsiden!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags