Halden Arbeiderblad viser to karer sittende på hver sin stol som fremmer sitt syn om at de vil ha vekk bilene fra Halden Torg. I stedet skal det fylles med tusenvis av mennesker på vanlige hverdager, og barn skal leke der. I tillegg har et arkitektkontor lokalisert på Torget kastet seg på, og har løsningen for biler som i dag parkerer på Torget klar:

«Det (parkere) kan man gjøre litt lenger bort i retning Mølen. Der er det mye billigere også, påpeker Snorradottir.»

Les også: – Her vil vi sitte, ikke parkere

Skjeklesæther, oppegående journalist som han er, velger jeg å tro ikke har blitt feilsitert i sin egen avis der det står ordrett om de to herrer og to arkitekter:

«Kvartetten ser for seg et torg uten parkering, men med stoler, bord, lekende barn og annen aktivitet. Vi mener det er galskap å bruke byens beste område til å parkere biler, sier Skjeklesæther.»

Sjelden har jeg sett en så overveldende negativ respons til dette initiativet fra omtrent samtlige som har kommentert disse ideene, og det kommende folkemøtet, på Facebook.

Les kommentarene og delta i debatten på vår Facebook-side: (Artikkelen fortsetter under)

 

Forslaget sables ned, for haldenserne har sett hva som skjedde på Nordsiden og man er bevisst handlendes behov for å parkere inntil butikker de gjør ærender i.

De kritiske kommentarene omhandler videre den korte utesesongen, man imøtegår arkitektenes (jeg trodde arkitekter hadde en viss bakgrunn fra studier om adferdsmønster både fra utdannelse og erfaring med byggeprosjekter?) uttalelse om at det er bedre å gå litt lenger etter at man har parkert bilen ettersom det er billigere!

Hvor vanskelig kan det være å ta inn over seg konklusjonen vi alle har fått fra nettopp Nordsiden? Aktivitetene flytter seg til der man kan parkere ved døra!

Jeg synes det er utrolig at et så åpenbart resultat på en ordning med bilfritt torg ikke når inn. Hvor vanskelig kan det være å ta inn over seg konklusjonen vi alle har fått fra nettopp Nordsiden? Aktivitetene flytter seg til der man kan parkere ved døra!

Som en oppfølging til HAs artikkel ønsker jeg å spørre Holtan og Skjeklesæther:

Hvem skal fylle Torget når et bilfritt torg er utdødd og de virksomhetene som i dag strever med å få penger nok i kassa dag ut og dag inn har stengt for godt?

Hvem skal servere dere en matbit, kopp kaffe eller annet når dere sitter der en frossen, fuktig septemberdag eller vindfull mai/juni dag?

Jo i Italia, Frankrike og til og med Tyskland gir klimaet varme i kroppen på disse årstider, men nå snakker vi om en vanlig dag her oppe ved Iddefjorden.

Ikke skjønner jeg hvorfor Torget skal lide denne skjebne de to herrer ønsker. Man har da mye av Nordsiden å boltre seg på om man ønsker bilfrie områder? Men kanskje man ikke kommer nærme nok med bil til dette bilfrie Nordsiden? En løsning jeg kan tipse om er at man i dag kan parkere på Torget og så gå til Nordsiden. Det er jo neppe mye lengre fra Torget til Nordsiden enn fra Mølen til Torget. . .

Men mest av alt må jeg innrømme at jeg er jeg fristet til å utfordre dere, Holtan og Skjeklesæther:

Hva med å starte en egen virksomhet for å vise at dette vil være enkelt å få til?

Hva med et sted i den ånden dere ser for dere at andre nå skal tilrettelegge av tilbud til dere?

Av de få som støtter deres forslag på Facebook har jeg merket meg at noen synes det hadde vært så koselig å ha en brettspillgruppe som kunne møtes på Torget og at man deretter kunne danse! Kanskje dette kunne vært noe?

Skjeklesæther har ofte USA inspirerte sitater i sine betraktninger i HA, og han kjenner sikkert utrykket «Put your money where your mouth is». Gjør det! Da vil herrene få se at de regnskapene som ligger ute på de ulike virksomhetene rundt Torget er høyst reelle.

Alt vi i vår gruppering driver rundt Torget er pengesluk, men vi er sikkert ikke flinke nok

Alt vi i vår gruppering driver rundt Torget er pengesluk, men vi er sikkert ikke flinke nok, men herrene Skjeklesæther og Holtan skulle nok fått sving på sakene, eller?

Nei, jeg tror nok de vil måtte bruke mesteparten av tiden til å servere og underholde hverandre ettersom alle vi andre har gått lei alle merkelige innspill som gjør usikkerheten stor, og dessuten trukket innendørs ettersom sommeren ikke ble slik som den i 97.

Men man kunne kanskje søkt Halden kommune om støtte til sine aktivitetstiltak? Kanskje kunne man fått Allsangpengene?

Dessverre er jeg forhindret fra å delta på folkemøtet om denne saken. Jeg takket nei på grunn av andre gjøremål lenge før jeg visste at det var et torgplanmøte som var under oppseiling.

Espen Holtan ringte meg for en ukes tid siden for å invitere meg til et møte om en gitarskulptur på Torget. Som sagt takket jeg høflig nei, men ble orientert om at denne skulpturen allikevel ikke skulle stå der den var initiert, nemlig i rundkjøringen ved Park hotell.

Holtan opplyste deretter at den nå var tenkt plassert på Torget og informerte videre om at den var planlagt der mopedparkeringen er nå.

Dette skjønner jeg ikke noe av. I rundkjøringen ved Park vil den bli mye mer synlig, og om dette ikke er nær nok byen, hva med rundkjøringen på Vaterland. ALLE vil da se den, og besøkende vil ved avreise/ankomst spinne i gang tankene rundt dette som jeg regner med blir ett flott kunstverk.

Men, hvordan har plutselig ett gitarmonumentmøte blitt til et folkemøte om bilfritt torg?

Er dette en del av strategien?

Tenker man som så at om man ikke vinner frem med et bilfritt torg så får man kanskje en plass til en skulptur isteden som plaster på såret?

Så til byens politikere. Hva er deres plan med Torget?

Jeg lurer på hvor smart det er det å låse en såpass sentral del av Torget til en skulptur før man har en plan for Torget?

Nordmannstøtta står der den står på godt og vondt i dag, så hvorfor lage ytterligere begrensninger for fremtidig bruk av denne plassen før man har en omforent plan?

Så til byens politikere. Hva er deres plan med Torget?

Holtan drar frem en kulturplan som han tolker dithen at Torget skal være bilfritt med politikernes velsignelse. Jeg er ikke enig i denne tolkningen, men om jeg tar feil så kan jeg unnskylde meg med at det er første gang jeg ser denne teksten. Fra Espen Holtan sitt utdrag av Halden kommunes kulturplan for 2015-2019 hentes følgende:

«Halden kommune vil fortsette sin satsing på festivaler og større arrangement, og vil være med å befeste Halden som en svært aktiv festivalby og kulturhovedstad i Østfold. Torvet er en arena som i de siste årene har vært brukt som utendørs kulturarena. Torvet representerer en kjerne i Halden sentrum og fortjener en bedre avnyttelse. Og da som en kulturarena. Der kan det holdes marked med lokal mat, kunst og annet. I tillegg fungerer den som en god kulturarena for arrangementer.»

Betyr dette at Haldens torg skal bli bilfritt? Om så er tilfelle så er det fint med tilbakemeldinger fra politikerne: Hvor fort skal i så fall dette skje? Svar på disse spørsmål vil nemlig avklare hvor mye lenger vår gruppering skal investere videre i disse gamle byggene vi holder på med rundt Torget.

Så til sist noen tanker rundt denne problematikken basert på egne erfaringer. Jeg skal nemlig forsøke å unngå å gå i fella med å kritisere uten å komme med konstruktive løsninger;

  • La Torget og området rundt utvikle seg naturlig. Ethvert inngrep kan få store uønskede effekter.
  • La virksomhetene vokse seg til forhåpentligvis å bli sunne økonomiske enheter.
  • Uteservering: de som har behov for dette bør få sine ønsker imøtekommet så langt som råd er.
  • Vær rause med tillatelser til arrangementer som er åpne for byens befolkning som konserter, marked, utstillinger osv. Harley Davidson-eierne sin lukkede fest er vel de fleste enige om at var et feilgrep.
  • Og, om dere vil ha ordentlig fart på Torget/Sydsiden: Tillat en time eller så med gratis parkering samt tilrettelegg for kortidsstopp foran butikkene (5/10 minutter).
  • For de neste 4-5 årene: Langsiktig plan hvor en eventuell oppgraving av Torget, og parkering under dagens nivå vurderes. Begynn planleggingen umiddelbart, men bygging begynnes etter at ny svømmehall og allbrukshall står klare i sentrum, og skoleproblematikken er løst. Uten alternativ parkering er et bilfritt torg utopi.
  • Sentrumsplan; hva med å lage en ordentlig neste gang?

Så helt til slutt; etter å ha vært krass med Holtan og Skjeklesæther for deres nylige utspill, så må jeg jo være ærlig også, og gi de rett.

På ett eller annet tidspunkt vil selvsagt Halden Torg bli bilfritt.

På ett eller annet tidspunkt vil transporttilbud, restauranter, underholdning og andre tilbud, bosettingsmønster, transportbehov, enkeltmenneskers og grupperingers behov, og så videre, endre spillereglene totalt fra det vi kan forestille oss i dag.

Da vil Halden Torg bli bilfritt helt naturlig og forklaringen på dette vil sannsynligvis være åpenbar å forstå i ettertid. Ikke i dag men om dette er om fem, femti eller hundre og femti år, det gjenstår å se. Det som er sikkert derimot er at ved et vedtak om ett bilfritt torg i dagens situasjon, så vil Sydsiden som bydel få hjerteattakk og mye av det skjøre vi så langt er på vei til å få til, vil forvitre.

Men på den annen side så vil Tista Senter nok kunne gi førstehjelp slik at byen overlever dette også og servere de fleste.