Ædda bædda, Aremark

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTorsdag 1/11 skal kommunestyret stadfeste planprogram for en nærings- og sysselsettingsplan. Planen foreslås som en kommunedelplan og følgelig behandles etter bestemmelsen i Plan- og bygningsloven (PB). Planprogrammet har derfor ligget ute til offentlig høring i hele sommer.

Forhistorien begynte tidlig i vår da saken kom opp i formannskapet den 5. april. Posisjonen vedtok å utarbeide planen som en kommunedelplan, mens Miljøpartiet De Grønne (med støtte fra Ap og Frp) fremmet forslag om å foreta en avklaring med Aremark kommune vedrørende deltakelse i utarbeidelse av en felles nærings- og sysselsettingsplan for regionen.

Regionrådet for Halden og Aremark hadde møte dagen etter. Her ble man enig om å utarbeide en felles plan. Halden og Aremark er tross alt et felles arbeids- og boligmarked. Rådmannen fremmet saken på nytt i påfølgende formannskap med innstilling om å lage en felles plan. Men nei, posisjonen fastholdt sitt standpunkt, kommunedelplan bare for Halden.

PROFIL: Øivind Holt

Miljøpartiet De Grønne i Halden kommunestyre

Siden nærings- og sysselsettingsplanen ikke vil ha noen juridisk bindende bestemmelser, er det ikke nødvendig med alle de tidkrevende formalia PB legger opp til. Å velge et opplegg som temaplan, gir mer tid til en åpen prosess med næringslivet. Organisatorisk og vedtaksmessig er det også vanskelig å lage en felles plan etter PB.

Imidlertid har kommunen nå brukt nesten et halvt år på en høringsrunde og fått inn 11 høringsuttalelser. Tunge aktører som Fylkesmannen, fylkeskommunen og Regionrådet Nedre Glomma sier det samme som Aremark ber om: «Lag en felles nærings- og sysselsettingsplan».

Fylkeskommunen er den fremste planrådgiveren for kommunen og de skriver: «Vi vil påpeke at Aremark kommunes politiske organ og administrasjon må innarbeides som en del av organiseringen og framdriften».

Hovedproblemet med posisjonens hardnakkede holdning til plantype, er at Aremark ikke får være med. De skal aller nådigst bli vurdert i noen av analysene i planen. Det andre problemet er tidspresset. Planen må være ferdig til vinterferien hvis den skal bli behandlet av nåværende kommunestyre. Det er avsatt 6 måneder til planarbeidet, men er allerede 2 på etterskudd. Det er 4 måneder igjen, og inni mellom kommer jula.

Ville det ikke være bedre å ha tilstrekkelig med tid til å sikre medvirkning fra næringslivet, utviklingsaktører, innbyggere og aremarkinger ved å utarbeide en temaplan som først må være ferdig i begynnelsen av mai? Å sikre medvirkning og eierskap til planen er jo noe av det viktigste ved hele arbeidet.

Så kanskje blir det Aremark som kan gøtte sæ og si: Ædda bædda, det ble ente no’n rekti næringsplan på dår heller.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags