Situasjonen i Halden-skolen er alvorlig, og jeg vil gi både HA og Fridtjof Dahlen (SV) honnør for å rette fokus mot et område vi fra Arbeiderpartiet sin side har vært opptatt av lenge. La meg starte med å si at jeg har en dyp og ektefølt respekt for alle som jobber i skolen, jeg tar av meg hatten og bøyer meg i støvet for den jobben dere gjør. Tusen, tusen takk.

Høsten 2015 vedtok Høyre og de borgerlige partiene et budsjett som gir store kutt innenfor undervisning og oppvekst, de store kuttene iverksettes nå i høst. Samtidig jobbes det med et budsjett for 2017, som vi frykter vil gi enda større kutt i skolen.

Fra ledelsen i kommunen gis det inntrykk av at dette går bra. Mye tyder på at dette ikke er tilfelle. Tilbakemeldingene jeg får fra elever, lærere og foresatte tyder på at situasjonen i haldenskolen nå er ute av kontroll – spesielt ved barneskolene.

Spesialundervisning og timer avsatt til tidlig innsats utgår hver uke, og dette personalet brukes som ordinære vikarer av rene budsjetthensyn. Klasser slås sammen over hele Halden, ved en skole samler man 70 elever i gymsalen for å ha musikkundervisning. Jeg er ikke i tvil om at det er kostnadseffektivt, spørsmålet er hvordan man da kan nå læringsmålene i faget.

Det er ikke nok lærebøker i alle fag, elevene bruker bøkene på omgang. I noen fag mangler hele klassesett. Når lærere har fravær settes det ikke inn vikarer. Det er innført total innkjøpsstopp ved flere skoler. Det meldes om inneklima som gir helseplager, både for ansatte og elever. Dataparken ved noen av skolene beskrives av lærere som en ren vits.

Som voksne kan vi bruke fantasien og prøve å se for oss hvordan de ansatte i skolen prøver å få undervisningen i mat og helse, eller kunst og håndverk til å bli interessant og meningsfull, uten budsjetter og med en fullstendig innkjøpsstopp.

Eksemplene er mange, dette er noe som opptar oss alle. Det er derfor med undring jeg registrerer at ordføreren ikke vil la kommunestyret diskutere situasjonen i haldenskolen.

Er det et område som virkelig fortjener vårt fulle fokus, så er det situasjonen i skolen og hverdagen til barna våre. Er det et område hvor alle berørte parter burde sette seg sammen og lete etter de gode løsningene, så er det her. Dette er et område som formelig skriker etter samarbeid på tvers av alle partigrenser, men da kan ikke Høyre og de borgerlige partiene legge lokk på debatten om skolen vår.

I skolen trenger man nå ro til å fordøye de store budsjettkuttene, og man trenger ro for å prøve å finne de gode løsningene til beste for barna våre. En ny runde med tilsvarende budsjettkutt i skolen vil være ødeleggende for skolen, for læringsmiljøet og for barna våre.