HVA SKJER NÅ VIDERE PÅ OS-TOMTEN?

Per Kristian Dahl, gruppeleder Pensjonistpartiet

Per Kristian Dahl, gruppeleder Pensjonistpartiet Foto:

Av
DEL

MeningerReguleringsprosessen for området.

Det er fra flere etterlyst hva som nå vil skje vedrørende utbyggingen på Os tomten. Her er derfor en kortfattet informasjon om dette ut i fra hva en har lest i sakspapirene og hva plan og bygningsloven sier i forhold til reguleringsprosessen.

Det kan ikke startes opp noen arbeider når det gjelder bygging eller rivninger på Os tomten før kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan for området.

I henhold til sakspapirene som administrasjonen har utarbeidet i saken så skal følgende nå skje. Det blir møte i Teknisk Hovedutvalg 19.mars hvor 1. gangs behandling av reguleringsplanen finner sted. Hvis det politiske utvalget med et flertall er enige i planforslaget så legges dette ut til offentlig høring/ettersyn i 6 uker. Det skjer deretter en ny behandling av planforslaget, 2. gangs behandling. Hvis et flertall vedtar forslaget så forbereder administrasjonen saken slik at den kan settes opp for behandling i kommunestyret. Det må da ikke ha kommet noen innsigelser på reguleringsplan fra de som har rett til å fremme innsigelser. Det kan være fra Fylkeskommunen, Fylkesmann eller Statens Vegvesen, altså overordna myndigheter. Hvis et flertall i kommunestyret vedtar innstillingen fra teknisk hovedutvalg så er det en gyldig reguleringsplan for området, en plan som det administrativt kan arbeides ut ifra. Det innebærer at de nærmeste månedene vil det ikke skje noe i området som omhandles av reguleringsplan for Os tomten og eventuelle tilhørende områder om kommunen forholder seg til gjeldene lovverk.

Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags