– Staten må innfri gjelda til Norske Skog og bli majoritetseier!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevRødt oppfordrer særlig fagbevegelsen og de andre partiene i Østfold til å kreve at staten griper inn overfor konkurstrusselen til Norske Skog. I Østfold er virksomheten representert i Halden som en av de mest framtidsretta og sentrale arbeidsplassene vi har i fylket. Tida er inne fra å gå fra festtalene om det grønne skiftet - til handling. Staten må innfri Norske Skogs gjeld, overta aksjemajoriteten og sikre en oppbygging av miljøvennlige arbeidsplasser.

Norske Skog opplyste sist uke at de hadde misligholdt et lån. De har 6,4 milliarder kroner i gjeld og vil sannsynligvis bli slått konkurs dersom ikke staten griper inn. Rødt er helt uenig med Aps nestleder og tidligere næringsminister Trond Giske når han hevder at det vil være feil bruk at statens ressurser å kjøpe opp gjelda til Norske Skog. Konsernet går i dag med driftsoverskudd, men sliter med å betjene det hasardiøse oppkjøpsraidet som styret foretok rundt tusenårsskiftet, og som viste seg å være tapsbringende. En konkurs av Norske Skog vil føre til store tap av arbeidsplasser særlig i Østfold/ Halden og i Nord-Trøndelag/Skogn.

Utvikling av skog og trevirke må for hele Østfold fylke være en viktig del av «det grønne skiftet.»

I utgangspunktet kan alt som i dag lages av olje lages av tre. For å få dette til kreves: Forskning, utvikling av ny teknologi og tålmodig kapital, akkurat som det gjør i utviklingen av oljeindustrien. Og staten må bli minst like mye på banen som i oljeindustrien.

I dag eksporteres fire millioner kubikkmeter tømmer ut av landet, hovedsakelig til Sverige (for bare få år siden ble det importert to millioner kbm!) Og Statens Pensjonsfond utland har økt sine plasseringer i svensk og finsk skogsindustri til mer enn 20 milliarder kroner!

Også i selve skogen kan det utvikles tusenvis av arbeidsplasser, i tillegg til selve hogsten. Bedre skogskjøtsel vil gi bedre tilvekst og viktig råstoff til en framtidig utvikla skogsindustri.

Tynning, rydding, planting, vedhogst, uttak av vindfall og skada skog etc., er en stor mangelvare i norsk skogbruk i dag, og større satsing på dette vil raskt føre til bedre tilvekst og avkastning.

Skogen - med utvikling av arbeidsplasser og næring - kan for Østfold og andre innlandsfylker bli like sentral som tilbereding av fisk er for landets nordlige kystfylker.

Etter at Østfold i en årrekke har blitt tappet for verdiskapende virksomheter er tida inn til å si at nok er nok! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags