Våre stortingspolitikere lar treforedlingsindustrien drive for lut og kaldt vann.

Norske Skogs akutte økonomiske problemer åpner for en viktig samtale om hvor vidt saugbrugsforeningen igjen skal oppstå som norsk treforedlings dominerende lokomotiv.

Saugbrugsforeningens framtidige selvstendige stilling kan hvile på tre ben:

1. Saugbrugs Magazin Paper

2. Saugbrugs Biofuels

3. Saugbrugs Home Products (toalettpapir, hyigeneartikler ect.).

En slik utvikling av Saugbrugsforeningen vil komme både Halden by og Østfold fylke tilgode. Stø kurs framover for Saugbrugsforeningen som selvstendig selskap i Olav Trygve Jarlsbys og Øyvind Nossens ånd!