Skoleutbyggingen i kommunen

NILS SAGSTUEN

NILS SAGSTUEN

Av
DEL

MeningerPensjonistpartiet støtter fullt ut det vi kan lese i HA vedrørende de planer som nå blir lansert fra en politiker fra Høyre, om at det skal satses på både Strupe, Hjortsberg og Berg skole. Det er vi glade for.

For noen dager siden hadde vi også et leserinnlegg i HA om dette, da vi viste til det som det står i vedtatt kommunebudsjett for 2019. Her fremgår det helt klart at denne saken skal behandles ved at det legges fram en tilstandsrapport til politisk nivå i 2019.

Det er derfor i Pensjonistpartiets forslag til økonomiplan for 2020-2023, avsatt økonomiske midler slik at det fra administrasjonen kan fremmes en fullstendig utredning om det som skal skje. Det skal deretter slik vi i Pensjonistpartiet ser det, fremmes en gjennomføringsplan for behandling.

Her skal både kostnader og framdrift synliggjøres. Selv om vi nå går inn i en valgkamp, må det ikke bli slik at løfter tar fullstendig overhånd. Det er derfor fra vår side klart signalisert at de store «prosjektløftene» som nå planlegges i sentrum, må få en langt grundigere behandling før de iverksettes. Her er det store kostnadsreduksjoner som kan skje.

Kommunestyret besluttet å gi rådmann fullmakt til å låne 980 millioner i mars måned, som nå økes ytterligere med 60 millioner for utbygging/ombygging på Stangeberget. Slik opplåning kan ikke fortsette, da blir det ikke noen penger igjen til det som her er signalisert. Vi er alt over 4000 millioner når det gjelder låneutvikling i kommunen. Rådmann har derfor klart signalisert at kommunen nå må se nye prosjekter i et 10 års perspektiv. Da må ikke skolene det her er snakk om, bli en del av dette slik vi i Pensjonistpartiet ser det. Det fortjener ikke barna våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags