– Hvor mye skal avgiftene øke i kommunen?

REAGERER: Nils Sagstuen i Pensjonistpartiet i Halden. Arkiv.

REAGERER: Nils Sagstuen i Pensjonistpartiet i Halden. Arkiv. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Pensjonistpartiets Nils Sagstuen setter i dette Fritt ord fokus på avgiftsøkningene.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Her kan du lese hans leserinnlegg:

– Hvor mye skal avgiftene øke i kommunen?

Det har i flere leserinnlegg i HA fra Pensjonistpartiet vært framført at de kommunale avgiftene nå har blitt alt for høye.

Når det gjelder avgiftene for vann/kloakk, har kommunen til og med tatt inn for mye innenfor dette området, og som administrasjon har akseptert.

Det er her snakk om avgifter som etter loven skal være til selvkost.

Fra 1. januar 2019 så skjer det igjen en avgiftsøkning som går langt utover lønns- og pristigningen.

Her kommer noen eksempler i den sammenheng:

Område helse/sosial:

Her er hva den enkelte må betale for tjeneste fra kommunen ut ifra inntektsnivå 2G. Inntektsnivå 2G til 3G over 10 timer øker fra kroner 1.600 til 2.400 som er 50 %.

Inntektsnivå 3G til 4 G over 15 timer øker fra kroner 3.000 til 4.650 som er 55 %.

Inntektsnivå over 4 G over 15 timer øker fra kroner 4.200 til 6.525 som er 55,4 %.

Dag-opphold i ikke lovpålagt, inklusive kost og transport fra kroner 200 til 240, som er en økning på 20 %.

Område teknisk:

Årskort boligsoneparkering fra kroner 1.200 til 2.000 som er en økning på 66,7 %.

Slik fortsetter og fortsetter det i hele kommunens gebyrregulativ. Eksemplene er mange. Svake grupper rammes her sterkt.

Dette som her skjer sier derfor Pensjonistpartiet nei til.

Det ble derfor fremmet følgende forslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret:

”Det velges et politisk utvalg blant formannskapets medlemmer, som fortar en gjennomgang av hvilke skatter/avgifter som omhandles av selvkostprinsippet i henhold til gjeldene lov/regelverk. Det skal også foretas en gjennomgang av hele kommunens betalingsregulativ, hvor det legges vekt på hvordan dette rammer særlig personer med lave inntekter og svak betalingsevne. Det sees også på om regulativet kan forenkles”.

Dette forslaget fikk ikke flertallet i kommunestyret, noe vi i Pensjonistpartiet beklager sterkt. Det er greit at eiendomsskatten settes noe ned fra nyttår, men når det tas inn nesten like mye i andre avgifter synes vi at noe ikke stemmer.

Nils Sagstuen

Pensjonistpartiet  

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken