Hail hail, rock 'n' roll! Hail hail, Kalle Storm Andersen!

Av

Lørdag 22. juni, vil være en merkedag for undertegnede. Da er jeg, sammen med 24 andre haldensere og musikalske halden-venner, med og slipper den første plata i det som er tiltenkt å bli en lang serie med små fysiske og flott utseende markeringer av lokal musikkultur.