I budsjettet for 2016 ble det lagt inn et forslag om å bygge ny «låve» på Myrland for å skaffe ungdommen et bedre tilbud i Aremark. Da vi våren 2016 prosjekterte dette bygget ble gruppen som jobbet med dette oppmerksom på at Myrland ikke tilfredsstilte offentlige krav til å være en ungdomsklubb og at en låve ikke kunne løse dette innenfor vedtatte budsjetter.

I 2017 hadde administrasjonen gjennomgått en utredning som viste at rehabilitering av Myrland med tilhørende låve var en investering i størrelsesorden 5 millioner, mens nytt hus ble estimert til 4 millioner. Med bakgrunn i disse tallene leter politikerne i Aremark etter løsning på ungdomsklubben innenfor rammer som kan aksepteres.

Alle politikerne i Aremark ønsker en ungdomsklubb, men vi må huske på at vi har en begrenset økonomi og at det foregår betydelig ungdomsarbeid i Aremark gjennom idrett og andre foreninger som ikke er i nærheten av å kunne varte opp med millionbudsjetter, men som gjør en fantastisk jobb på svært begrensede midler.

 

Vi har et enstemmig vedtatt budsjett for 2018 og flere enstemmige vedtak som direkte og indirekte regulerer ungdomsklubben

  • Det foreligger en forutsetning at vi skal ha evne til å finansiere denne med egenkapital gjennom salg av noen av kommunens eiendommen
  • Investeringen i ungdomsklubb skal tilbake til Kommunestyret for behandling. Denne behandlingen forutsetter at det er gjennomført økonomiske analyser av investeringsbehovet og fremtidige driftsutgifter
  • Aremark kommunestyre  har vedtatt fullstendig investeringsstopp inntil det er avklart hvordan vi i våre to største bygningssaker overhodet ikke evner å ha økonomisk styring

Les også

Dårlig politisk arbeid i Aremark?

 

Hvordan leder av Senterpartiet, Håkon Tolsby, som personlig har vært med på å stemme for disse vedtakene kan love ungdommene et nytt ungdomshus, når han i tillegg vet at det ikke er bevilget nok penger til et nytt hus, er for oss andre politikere uforståelig, hvis det ikke er for å skaffe seg billige politiske poeng.

Aremark Senterparti har ordfører Geir Aarbu i sine rekker. Hvorfor har ikke han som leder det politiske miljøet i Aremark tatt tak i denne saken og fått frem nødvendig beslutningsgrunnlag når han allerede i 2016, for to år siden, visste at ungdomsklubbens levevilkår var uholdbare? Ett svar på dette må være at dette ikke er en viktig nok sak for Senterpartiet, men de prater uten å handle for å skaffe seg popularitet.

– Vi ønsker oss et hus på Myrland 

Det er ordføreren som setter sakskartet til kommunestyret og der burde saken vært for lenge siden i en annen form enn vi ser den i dag hvis Senterpartiet skal ha sine ord i behold. Hvor er ordføreren i saken?

Vi andre partier vil gjerne ha en utredning som sikrer at vi vet hva de forskjellige alternativene koster slik at vi kan sette dette opp mot hverandre og velge det klubbtilbudet som vi mener vi kan tilby innenfor begrensede økonomiske rammer.

Aremark Arbeiderparti, Aremark Krf, Aremark Venstre og Aremark Høyre