Beskyldningene mot Aremark SP og ordføreren har vært mange og harde de siste dagene. Det er trist at debatten tar en slik vending, og det er trist at noen ønsker å dreie fokus fra sak til personanklagelser.

Aremark SP har selvfølgelig ingen intensjoner om å holde ungdommen i kommunen for narr slik de andre partiene i kommunen anklager oss for. På den annen side tror vi at det finnes noen politiske saker som det er verdt å prioritere høyt. Ungdomsklubben er en sånn sak.

I Aremark har vi hatt en velfungerende ungdomsklubb med gode ledere. Den har vært populær, og den har samlet ungdom fra hele bygda til positive aktiviteter og samvær. Det er viktig å ha slike gode møteplasser i en bygd hvor folk bor spredt.

Men gode møteplasser må også vernes om. Det har vi sett da det gamle klubbhuset på Myrland måtte stenges, og klubben måtte flytte til kjelleren på Furulund. Interessen for klubben har avtatt blant ungdommene, og ungdomsklubben er ikke lenger den samme gode møteplassen.

Les også

– Senterpartiet i Aremark holder ungdommen for narr

 

Gleden var derfor stor i Aremark SP når kommunestyret den 14. desember 2017 vedtok (sitat fra budsjettvedtaket): «Bygge ny ungdomsklubb» med en bevilgning på 3 millioner.

Men forbauselsen var enda større da det ene partiet etter det andre i etterkant sier at det var ikke det de mente.

Aremark SP valgte å stemme mot utredningsforslaget til Høyre fordi Høyre ikke kunne legge frem forslag på gode alternativer til bygging av ny ungdomsklubb på Myrland.

Forslagene Høyre presenterte i kommunestyret lød på Furulund og skolen, men dette er dårlige forslag som er i strid med det Ungdomsrådet ber om.

Det er forslag som skaper usikkerhet rundt ungdomsklubben, og derfor bør de heller ikke utredes.

På ett punkt har kritikerne likevel rett. Bygging av ny ungdomsklubb forutsetter finansiering gjennom salg av kommunale boliger. Men det har vi tro på at går i orden.

Les også

Dårlig politisk arbeid i Aremark?

 

Og hvis det skulle komme til at vi må prioritere, så mener vi at bygging av ny ungdomsklubb må gå foran både: Oppgradering av sentrum (budsjettert 3 millioner) og Utrede Rådhus/bankbygg (budsjettert 300 tusen).

Bygging av ny ungdomsklubb er viktig for Aremark. Ungdommen er vår felles fremtid, og vi må legge til rette for at de ønsker å bosette seg her når de blir voksne.

Håkon Tolsby er lokallagsleder i Aremark Senterparti