Uklokt å fjerne Svinesundterskelen

UKLOKT: – Vi tror det er uklokt av næringslivet i Halden å satse på terskelfjerning, skriver Johan Johansen og Hans Jan Bjerkely i MDG Halden i dette leserinnlegget.

UKLOKT: – Vi tror det er uklokt av næringslivet i Halden å satse på terskelfjerning, skriver Johan Johansen og Hans Jan Bjerkely i MDG Halden i dette leserinnlegget.

Av
DEL

FRITT ORDSvenska Försvarsmakten har gitt tillatelse til at Kystverket foretar oppmåling på svensk side av Ringdalsfjorden. Dette må gjøres for å kunne gjennomføre en konsekvensanalyse, en kartlegging av livet på og omkring tersklene og en faglig vurdering av hvordan sprenging, graving og dumping vil påvirke det store mangfoldet av livsformer som er der i dag.

Utgangspunktet for svenske myndigheters vurdering er at svensk side av fjorden nå er klassifisert som et Natura 2000 område, beskyttet av EU. Dette betyr meget strenge vernekriterier, strengere enn norske myndigheter praktiserer. Mens næringsinteresser kan trumfe miljøhensyn ved inngrep i norske fjorder, passer EU-systemet meget godt på det de har igjen av intakte fjorder. Derfor er sjansen liten for at det blir noe terskelinngrep på Svinesund. Utredningene vil trolig ta 2–3 år. Deretter kommer konklusjonen.

Vi tror det er uklokt av næringslivet i Halden å satse på terskelfjerning. Lokale loser mener at det går an å få inn alle aktuelle kabelskip til Nexans-fabrikken uten å senke terskeldypet, så sant en sprenger bort litt skrånende fjell under vannet to steder på norsk side. Skipene kan da gå nærmere norsk side av leden. Bredden og lengden på skipene er en like stor utfordring som dybden ved manøvrering i sundet, og ved høyvann er det klaring nok til bunnen. Kystverket skal også utrede dette alternativet. For å ivareta naturmangfoldet på terskelen, som defineres som et rev i Sverige, og samtidig imøtekomme næringsinteresser, kan dette muligens være en god løsning.

En ny FN-rapport forteller at det biologiske mangfoldet på jorda er like truet som klimaet. Vi vil bidra til at rapporten tas alvorlig i kommunen vår. Både Sverige og EU-kommisjonen er mer ambisiøse enn Norge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags