Miljøpartiet De Gønne: – Vi vil flytte gods og folk i et rør

1400 KM/T: Slik ser Miljøpartiet De Grønne for seg at framtidas transportmiddel bør være. Hyperloop kan bygges over og under bakken.

1400 KM/T: Slik ser Miljøpartiet De Grønne for seg at framtidas transportmiddel bør være. Hyperloop kan bygges over og under bakken. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNorge trenger både Intercity-tog og hyperloop før 2040. Miljøpartiet De Grønnes landsmøte vedtok å utrede en hyperloop-forbindelse mellom Oslo og København. Hyperloop er ukjent for mange, så her forteller vi litt om hvorfor og hvilke muligheter som ligger i denne teknologien.

Hvorfor hyperloop - hva er problemet?

Det nye Intercity-toget vil gi Østlandet et nytt og effektivt togtilbud mellom byene og inn mot Oslo. Intercity (IC) til Halden dobler persontrafikken, og prognosene viser at mye av personbiltransporten vil flyttes over til bane. Det er veldig bra, og det blir fint å være passasjer!

Samtidig vet vi at bare et og annet godstog kan få plass mellom persontogene på IC-banen, og fra 2030 vil kapasiteten på IC-banen være brukt opp av persontog. Godset må flyttes til natten, en annen linje, eller vei. Det står også igjen 130 km med enkeltspor fra Halden til Öksnered, som hindrer effektiv løsning videre mot Gøteborg og København.

BaneNor la sist november frem godsstrategi frem mot 2029. Her svikter de godstrafikk gjennom Østfold totalt, og presenterer kun kosmetiske tiltak. Det er med andre ord mangelfulle planer for den største godsstrømmen ut fra og inn til Norge. Derfor er det akutt behov for å planlegge kapasitetsøkning.

Hver dag passerer opptil 3.000 trailere Svinesundbrua til bekymring for alle østfoldinger som kjører på E6. Vegvesenets prognose for E6 i Østfold var for de første årene 16 % vekst, mens veksten ble 119 %. E6 i Østfold vil nå sin makskapasitet mye raskere enn noen hadde trodd. Å bygge ut blir kostbart.

Sjømateksport kjøres i dag sørover på trailere, og det er planlagt en femdobling av eksporten. Nå planlegges flytransport for fiskeeksporten, men et slikt energiforbruk er langt fra bærekraftig.

På en vanlig hverdag letter 23 fly for å fly mellom Oslo og København. Det er rundt 3.300 passasjerer - men innen 2040 er prognosen nesten 6.000 daglige passasjerer. Personflytrafikken er i direkte konflikt med å nå Parisavtalens klimamål.

Hva er hyperloop?

Hyperloop flytter gods og folk i et rør med lavt lufttrykk. Vogner som kan ta passasjerer eller gods, svever ved hjelp av magneter og drives slik som japanske magnettog. Vognen glir uten luftmotstand og friksjon og kan enkelt nå toppfart opp mot 1400 km/t. Systemet er lukket, har ingen klimagassutslipp og bruker nesten ikke energi.

Akkurat nå planlegges det en rekke hyperloopstrekninger. Nærmest er arbeidet med en undersjøisk løsning i Østersjøen fra Helsingfors til Stockholm. Rimligere er det i midlertid å bygge rørene på søyler over bakken, eller i tunneler.

Hva vil hyperloop koste?

Foreløpig ser det ut til at anleggene vil være 40-50 % billigere enn tradisjonelle hurtigtog og med betydelig lavere driftskostnader. I tillegg vil hyperloopen kunne gå to-tre ganger raskere enn lyntogene.

Anlegget mellom Stockholm og Helsingfors er estimert til 180 milliarder kroner (omtrent samme lengde som Oslo-København, ca. 500 km), men her er det som nevnt regnet på en dyrere, undersjøisk løsning. Et rimeligere alternativ kan være å bygge banen på søyler i midtrabatten til deler av dagens E6.

Samfunnsvirkningen ved å binde sammen arbeidsmarkeder i regionen vil være enorm, og øke verdien av arealene i byene med stoppesteder kraftig.

De Grønne anser denne teknologien som så lovende, at vi går til valg på å utrede hyperloop i neste stortingsperiode. Norge er gode på tunnel, rør og store infrastrukturprosjekter til havs og på land. En eventuell norsk utbygging av hyperloop vil være en enorm stimulus til bærekraftig, grønn nærings- og handelspolitikk, gi store samfunnsvirkninger og kunne løse deler av klimautfordringene.

Kort sagt: Denne sjansen har vi ikke råd til å la gå fra oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags