I siste kommunestyremøte fremmet Rødt forslag om at Rokke avfallssenter fortsatt burde driftes videre i kommunal regi og til å arbeide videre med nye utviklingsprosjekter. Isteden valgte flertallet (mot Rødt og en stemme fra Ap) å fortsette seigpiningen av Rokkes framtid.

Vedtaket som fikk flertall går ut på at administrasjonen skal legge fram for Kommunestyret en detaljert bedriftsøkonomisk vurdering av driften samt forslag om ny organisering. Dette til tross for at forsøkene på å privatisere driften ikke har ført fram verken som salg eller som utleie (av næringsdelen).

Kommunen tjener nemlig bra på næringsavfall -7-8 mill kr hvert år- og private vil derfor ikke tjene tilstrekkelig dersom kommunen fortsatt skal sitte igjen med tilsvarende overskudd etter en eventuell privatisering.

Derfor er det med undring å melde at driften ved Rokke fortsatt skal underlegges nye kartlegginger og vurderinger. Den bedriftsøkonomiske status kan uansett leses hver måned gjennom Rådmannens økonomirapport.

 

Kommunalt eierskap har vist seg å være en suksess. Rødt finner derfor ingen grunn til endre på en organisering som har vist seg å være vellykket.

De ansatte ved Rokke burde derfor ha sluppet ytterligere usikkerhet mht eierskap og driftsform og isteden fått tillit til å konsentrere seg om å  videreutvikle virksomheten. 

Rødt Halden v/Jan-Erik Andersen, kommunestyremedlem og Erling Rennemo-Melsom, varamedlem