– Kritiske spørsmål framstilles som at man ikke vil Halden godt

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Som det største opposisjonspartiet er det vår oppgave å utfordre maktapparatet, skriver Arve Sigmundstad(Ap) i dette innhogget.

DEL

MeningerVed valget i 2015 forlenget velgerne sitt tillitsvotum til Høyre og deres støttepartier i Halden. Arbeiderpartiet har et nytt, ungt og entusiastisk mannskap.

De kommende årene vil vi bruke på å presentere våre saker, bygge relasjoner, og samtidig gjøre det vi kan for flytte det politiske tyngdepunktet i Halden lenger mot venstre – på den siden hjertet sitter.

Vår rolle i opposisjon er den samme som i posisjon, å forsvare grunnleggende verdier som frihet, rettferdighet og et fellesskap som gir like muligheter for alle. På dette grunnlaget vil vi jobbe for å få tilslutning til våre løsninger innenfor skole, helse, eldreomsorg, nærings- og samfunnsutvikling og kultur.

Som det største opposisjonspartiet er det vår oppgave å utfordre maktapparatet, det er vår oppgave å stille kritiske spørsmål – det er vår oppgave å være et kritisk men konstruktivt korrektiv.

Det er vår oppgave å påpeke eventuelt maktmisbruk, forskjellsbehandling, habilitetsutfordringer – eller for tette bånd mellom makta og næringsinteresser.

Det er Høyre med sine støttepartier som styrer Halden. Det har de gjort siden 2011. De har både lederne, nestlederne og flertallet i alle hovedutvalg, i formannskapet og i kommunestyret.

Det er Høyre med sine støttepartier som bestemmer hvilke saker som kommer til politisk behandling, og hvilke saker som ikke behandles. Det avholdes møter mellom Høyre og støttepartiene i forkant av de offisielle møtene – når en sak kommer til behandling eksempelvis i formannskapet er saken i prinsippet allerede avgjort.

Det er et viktig prinsipp i det norske folkestyret at alle vedtak og beslutninger skal være etterprøvbare, transparente – og at møter skal være åpne og tilgjengelige for folket. Det er innbyggerne i Halden som velger sine folkevalgte, de folkevalgtes oppgave er å ivareta innbyggernes interesser.

Velgerne ga Høyre sitt tillitsvotum gjennom valget i høst. Høyre og deres støttepartier har valgt sin måte å organisere arbeidet på. Det er Høyres privilegium.

Det er vår oppgave å stå opp for dem som trenger oss mest, det er opposisjonens oppgave å vise at det finnes andre alternativer for Halden.

Lokaldemokratiet er avhengig av at man utviser raushet og vilje – for at det skal fungere. Uavhengig av hvem som styrer, er det behov for en kraftfull opposisjon. Korrektivene er viktige, og bidrar til å holde makta i ørene.

Vi vil møte alle initiativ fra Høyre og deres støttepartier på en konstruktiv måte, slik vi gjorde under budsjettbehandlingen hvor vi inviterte til et bredt forlik.

Tidvis oppleves det likevel som vi er i ferd med utvikle en kultur hvor ethvert kritisk spørsmål eller kritisk kommentar til den politikken som føres, framstilles som et personlig angrep.

Kritiske spørsmål eller andre løsninger framstilles som at man ikke vil Halden godt – for vi har det jo så fint når vi alle sammen kan samles under parolen «Glad i Halden». Går du ikke i takt, er du antakelig heller ikke glad i Halden?

Vi er kanskje i ferd med å utvikle en kultur med for lite takhøyde for andre meninger.

Det siste er i beste fall en utfordring for lokalsamfunnet. Når ulike synspunkt løftes fram i det offentlige rom før beslutninger fattes, bidrar det til at flere kan delta i en åpen prosess.

Som folkevalgte tvinges vi til å stå til ansvar for våre meninger og våre standpunkt. Det er en forutsetning for et velfungerende demokrati.

Et velfungerende lokaldemokrati er avhengig av klare ansvarslinjer, klare rolleforventninger, og tillit mellom politikere og administrasjonen. Det samme gjelder for tillit mellom posisjon og opposisjon.

I mange kommuner spiller ordføreren en viktig rolle i dette arbeidet, som brobygger og tillitsskaper mellom posisjon og opposisjon, eller mellom politikere og administrasjonen. I Halden har ikke ordføreren tatt en slik rolle.

God lokaldemokratisk styring forutsetter at folkevalgte kan stilles til ansvar for beslutningene vi fatter, at folk kan stole på at vi som folkevalgte følger demokratiske spilleregler.

Det forutsetter at befolkningen inkluderes og høres i de politiske beslutningsprosessene, og til slutt – at vi som folkevalgte bruker vår makt og innflytelse til å svare på de behovene innbyggerne i kommunen har.

Det er skrevet mye i HA om et generasjonsskifte i Haldenpolitikken. Jeg er «en av de nye», og jeg håper å kunne ta med meg både nysgjerrigheten, frustrasjonen og erfaringene fra jeg var ny og satt i opposisjon – når Arbeiderpartiet kommer tilbake i posisjon.

Det er mulig å gjøre ting annerledes også her i Halden, og uavhengig av hvem som styrer byen vår – er det behov for en kraftfull opposisjon. Det er en del av sikkerhetsnettet i demokratiet vårt.

Tidvis oppleves det likevel som vi er i ferd med utvikle en kultur hvor ethvert kritisk spørsmål eller kritisk kommentar til den politikken som føres, framstilles som et personlig angrep. Kritiske spørsmål eller andre løsninger framstilles som at man ikke vil Halden godt – for vi har det jo så fint når vi alle sammen kan samles under parolen «Glad i Halden». Går du ikke i takt, er du antakelig heller ikke glad i Halden?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags