Det har falt Østfold Høyres Roar Lund tungt for brystet at HA 4. september forteller historien til tre arbeidstakere som har mottatt sluttvederlag gjennom sluttvederlagsordningen, men som opplever at nesten hele vederlaget på 70-80.000 kroner forsvinner til skatt og avkorting mot trygdeytelser.

Ronny Pedersen, Bjørn Hansen og Trond Larsen er ikke alene. Mange eldre arbeidstakere tar kontakt med LO i disse dager om saken, og når jeg reiser rundt i landet, møter jeg ofte mennesker som har stått på og slitt et helt yrkesliv, men som har blitt arbeidsløse når de har kommet til et punkt i livet der det er nær sagt umulig å få seg nytt arbeid.

Bjørn, Ronny og Trond møtte jeg i Halden forrige uke. Det er tungt å høre om deres situasjon, men det er enda tyngre å være i den.

For å hjelpe på disse arbeidstakernes situasjon, etablerte LO og daværende N.A.F. (nå NHO) i 1966 sluttvederlagsordningen. Arbeidstakere som er tilsluttet ordningen gjennom tariffavtale, bidrar hver måned med et lite beløp til ordningen. Bedriftene bidrar. Og statens bidrag har gjennom 50 år vært at sluttvederlaget ikke ble ansett som skattepliktig inntekt – men som det det er: En engangsytelse for å gjøre overgangen til ledighet litt lettere.

Men dette var altså for raust for Høyre. Høyre har delt ut milliarder i skattekutt til de rikeste, og har varslet at nye milliarder skal deles ut neste stortingsperiode – også dette til de rikeste. Nær 4.000 nye nullskatteytere skal skapes. Men Ronny, Bjørn, Trond og alle andre som mottar sluttvederlag – ja, de er det viktig å få underlagt skattlegging. Det finnes bare ett ord for Høyres politikk overfor eldre arbeidstakere som mister jobben: Smålig.

Fordi Høyre ikke kunne la akkurat disse menneskene unnslippe skatt – men heller vil gjøre folk med milliardformuer til nullskatteytere – omdefinerte regjeringen sluttvederlaget til lønnsinntekt. Uten å ta saken opp med de andre partene, LO og NHO.

Dermed må Bjørn, Ronny, Trond og alle andre ikke bare betale skatt på sluttvederlaget, det blir også avkortet mot trygdeytelser hos NAV. Det betyr at to av tre kroner går inn i statskassen, og Bjørn, Ronny og Trond bare sitter igjen med litt over 20.000 av et vederlag på 70-80.000. En slik sponsing av NAV kan selvsagt ikke LO og NHO bruke penger på, og sluttvederlagsordningen er dermed dødsdømt av Høyre.

Østfold Høyres Roar Lund forsøker å legge ut et røkteppe om forskuddstrekk og riktig skattekort. Det vedkommer ikke saken. Sakens fakta er at partiet hans har gått etter noen av de i Norge som har det aller, aller tyngst økonomisk – for å dele ut rause penger til de som har aller, aller mest.

De har skattlagt sluttvederlaget, de har kuttet i barnetillegget for uføre, de har tatt feriepengene fra de arbeidsløse, de har innført egenandel på fysioterapi for alvorlig kronisk syke. I tillegg til at også de som har det tyngst, har fått de samme avgiftsøkningene som resten av oss: Fire milliarder i netto økte avgifter, blant annet på drivstoff og strøm.

Det forteller oss om ikke annet hvem det er som står Høyres hjerte nærmest. Og det er ikke eldre arbeidstakere som Ronny og Bjørn og Trond, som mister jobben like før de når pensjonsmålstreken.