Turistsjefen om Allsang-debatten: – Halden er et heldig vertskap

«UNIKT»: – Allsang på Grensen er et unikt arrangement for reiselivsnæringen i Halden – fordi det er èn gang i uken over flere uker, skriver Liv Lindskog. Arkivfoto: Fredrik Varfjell

«UNIKT»: – Allsang på Grensen er et unikt arrangement for reiselivsnæringen i Halden – fordi det er èn gang i uken over flere uker, skriver Liv Lindskog. Arkivfoto: Fredrik Varfjell

Av
DEL

Innhogg Arrangementsturisme er et viktig satsingsområde for Halden kommune og reiselivsnæringen i Halden. Det dreier seg om næringsutvikling. Halden Turist jobber sammen med reiselivsnæringen i Halden og Østfold for å benytte mulighetene som arrangementene gir.

Målet med å satse på arrangementsturisme er å bidra til å skape vekst, samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett, reiselivsnæringen og øvrig næringsliv. Lokalsamfunnet skal få maks igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og andre arrangementer. Nye arrangementer bør i større grad bidra til sesongforlengelse. Vi ønsker å sikre oss helårs arbeidsplasser.

Halden var tidlig ute med store arrangementer og har opparbeidet seg svært god kompetanse på området. Vi har mange faste, årlige arrangementer som har nasjonal og internasjonal interesse; f.eks. Landstreff for russ, Bilsport Classic Grensetreff, Ladies Tour of Norway, Opera Østfold (annethvert år), Grenserittet, Julemarked på Fredriksten, Allsang på Grensen og mange flere.

PROFIL: Liv Lindskog

Turistsjef i Halden

Arrangementsturisme:

  • Arrangementsturisme er utviklingen og markedsføringen av arrangementer for å oppnå økonomiske og samfunnsmessige effekter.
  • En arrangementsturist er dem som besøker en destinasjon hvor hovedmotivet er å delta i eller se på et arrangement.

Gjennom et nasjonalt arrangementsnettverk for destinasjoner som Halden Turist er med i, har vi tilgang til å benytte en arrangementskalkulator – et verktøy som gir oss informasjon om hvilken verdiskaping arrangementet gir oss lokalt/regionalt.

Arrangementskalkulatoren:

  • Verktøy for å estimere verdien av et arrangement
  • Mål om å synliggjøre økonomiske effekter av et arrangement for en region.
  • Tar for seg tilreisende til regionen og regnskap/budsjett til arrangør
  • Innovasjon Norge eier kalkulatoren, PwC har fagansvar

Tar ikke med:

  • Transport til og fra region
  • Forbruk fra lokale deltakere/publikummere
  • Stolthet, omdømme, synlighet på TV og i øvrig presse, sosiale medier (kun kvantifiserbare effekter)

For å få maks verdiskaping, er det viktig at vi får tilført penger utenfra som brukes i regionen.

Når det gjelder Allsang på Grensen og andre store arrangementer som er verdivurdert i Halden, blir Østfold regnet som felles bo- og arbeidsregion. Dvs. at det som besøkende fra egen region bruker av penger, ikke blir regnet med, og at noe av verdiskapingen som følge av arrangementet, skjer i våre nabobyer.

Det tas utgangspunkt i antall besøkende og hvor de kommer fra (utenfor Østfold)

Standardsatser fra SSB blir benyttet for å beregne forbruk. Satsene varierer etter overnattingsform.

Mange overnattingsformer blir benyttet under Allsang på Grensen: Hotell, camping, bobil, fritidsbåt, egen eller leid hytte, Airbnb, privat – eller dagsbesøk.

I tillegg til hotellene rapporterer campingplassene i regionen om at de også er fulle av glade allsanggjester, og det samme gjelder for mange av hyttene i vår region.

En av de vanligste overnattingsmetoder for nordmenn på ferie i Norge, er faktisk på besøk hos slekt og venner! Det er nok svært mange haldensere som har besøk på sommeren. Da viser vi stolt fram byen vår, og veldig mange vil gjerne på Allsang på Grensen. Som vertskap kjøper vi inn ekstra mat og drikke, og gjestene tar kanskje med seg en blomst til vertskapet ...

Les innleggene som er sendt til HA i Allsang-debatten, her!

Allsang på Grensen er et unikt arrangement for reiselivsnæringen i Halden – fordi det er én gang i uka over flere uker. Gjestene har mulighet til å bli i flere dager ettersom ny innspilling først er neste uke. Vi ønsker at gjestene skal bli så lenge som mulig i Halden – for da bruker de flere penger her.

Dessuten er det (har i alle fall vært) forutsigbart – folk planlegger ferien til våre trakter der Allsang på Grensen er «reason-to-go». Allsang er for hele familien – store og små. Dette er en opplevelse de kan ha sammen. Og vi vil gjerne tilby enda mer; Klatring på Grensen, escape rooms, spøkelsestur på festningen, båttur i Haldenkanalen, omvisning på Rød Herregård, kanotur, shopping ...

Alle disse tilbudene gjelder naturligvis for oss som bor her også.

For oss i Halden er det viktig at gjestene våre får gode og glade sommeropplevelser. Da må både arrangør, dugnadsgjeng, besøksnæring og ikke minst lokalbefolkning også føle det sånn. Vi skal være det beste vertskapet og vise glede slik at gjestene våre føler seg hjertelig velkomne.

Denne gleden får vi vist på TV hver eneste uke hele sommeren – det skaper reiselyst for seeren og stolthet for de fleste av oss haldensere – og det sikrer arbeidsplassene i besøksnæringen i Halden.

Allsang på Grensen favner et bredt publikum, og vi i Halden er heldige som er vertskap for dette stemningsfulle sommerarrangementet i byen vår.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken