Gå til sidens hovedinnhold

Svingslag uten kirurgisk presisjon!

Artikkelen er over 3 år gammel

Lillian Nyborgs svar til Trond Holms innlegg i Fritt ord 15.11.2017 «Sentralisert historie».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er lenge siden det har vært skrevet så mye i media om Halden historiske Samlinger som vi opplever nå om dagen. Det er kanskje ikke så rart. Museet er inne i en periode med store forandringer, og endringer er som kjent en utfordring for de aller fleste. Vi må tåle at folk har ulikt syn på hvordan man best bevarer og formidler historien, men når mer eller mindre usanne påstander kommer som perler på en snor, må vi ta til motmæle.

Hele innlegget oppleves som spydig, fullt av forakt og grenser opp mot trakassering. Når Holm er såpass krass i sin kritikk, bør «faktaene» han legger på bordet, være riktige. Følerier rundt avgjørelser som tas, kommenterer vi ikke. 

Les innlegget til Trond Holm her!

Med overskriften «Sentralisert historie» forutsetter Holm at vi ikke lenger har, eller jobber med, en lokal i historie i Halden. Historien kan ikke sentraliseres. Haldens historie er og vil alltid være knyttet til Halden, og den vil alltid formidles her. Driften av museene kan derimot sentraliseres, og det har også skjedd med opprettelsen av Østfoldmuseene.

Museumsreformen (St. meld nr. 22, 1999-2000) innebar at alle de større museene i Norge skulle konsolideres. I Østfold endte reformarbeidet med etableringen av stiftelsen Østfoldmuseene i 2010 hvor alle de bemannede museene inngår. Reformen ble gjennomført med motstand, men etter syv år og mye hardt arbeid, kan vi med glede se at denne reformen har styrket museumssektoren i fylket vårt. Dette gjelder også Halden historiske Samlinger.

Holm påstår at «Spinneriet ble gitt som gave fra kommunen og sparebankstiftelsen til Østfoldmuseene». Dette er galt. Bygningen eies av stiftelsen Halden historiske Samlinger (HhS). Den ble kjøpt av HhS i 1990 for et betydelig tilskudd (2/3) fra Norsk Kulturråd, og med støtte fra Halden kommune, Halden Sparebank og Ans. Industribygget Fosseveien & Co. A/S.

Spinneriet ble i 1994 plukket ut i «Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner» av Riksantikvaren og skulle inngå i en nasjonal plan for bevaring av teknisk-industrielle kulturminner. Dessverre kom ikke Spinneriet med i den videre utvelgelsen. Dermed falt også de store midlene til videre utvikling av Spinneriet bort. Planene var den gang som nå, å utvikle Spinneriet også til gjenstandsmagasin for museets samlinger. Med Østfoldmuseene i ryggen kan vi nå, etter 23 år, få gode magasinforhold for vår felles kulturarv samtidig som vi øyner en mulighet for å kunne sette i stand hele bygget slik det fortjener. En kostnad som vil beløpe seg til mellom 8 og 10 millioner kroner.

PROFIL: Lillian Nyborg

Avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

 

Det er tydelig at Holm ikke vet hva Halden historiske Samlingers oppgaver består i. Holm har rett i at vi ikke eier festningen, Haldenkanalen eller middelalderkirkene. Vi eier heller ikke Rød Herregård, men vi drifter den for nærmere 2 millioner kroner i året.

Museets oppgave er å forvalte, formidle og forske på vår felles kulturarv. Med forvaltningen menes at museet har ansvar for både vedlikehold av bygg og forsvarlig oppbevaring av gjenstander og arkiver. Ingen av de andre arenaene og aktørene som ramses opp i innlegget, har et tilsvarende ansvar.

Museenes samfunnsrolle er også mer omfattende enn hva Holm tilsynelatende forstår. Kulturdepartementet forutsetter at museene forvalter og fornyer museet i takt med tiden. Dette tar vi med aller største alvor. Vi skal ikke kun være tilbakeskuende. Museene skal gi kunnskap og opplevelse. De skal være tilgjengelige for alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt.

For å kunne innfri dette, trenger vi gode gjenstandsmagasiner for å få oversikt, å finne igjen og få mulighet til å formidle de skattene vi forvalter for byen og innbyggerne våre. Vi trenger også gode, tilgjengelige og universelt utformede utstillingslokaler som er åpne for alle typer publikum. Dette har ikke HhS i dag, men med de grepene vi nå tar, oppfyller vi vårt ansvar som profesjonell museumsinstitusjon.

Halden kommune bør berømmes for sitt vedtak i kommunestyret den 14.09.2017 (som heretter vil markeres som en merkedag på museet). Ved å velge å leie ut Fayegården til museet, øker kommunen sitt årlige bidrag til museet fra 300.000 kroner til 1,2 millioner kroner, noe også Staten forutsetter for at de skal opprettholde sin del av bevilgningen. (Det er også på sin plass å informere om at hvis noen andre enn museet skulle benytte bygget, ville de årlige kostnadene for kommunen komme til å beløpe seg til det samme).

Ved å leie ut Fayegården til museet, har Halden kommune invitert museet inn i arbeidet med utviklingen av sentrum. Vi velger å se på dette som en mulighet og ikke et hinder.

Avslutningsvis var det ett punkt Holm ikke kunne kritisere museet på, Fredrikshalds Teater. Likevel degraderer han museet også der ved å si at «Fredrikshalds Teater med kulissemagasin er viktig, men der passer også andre på». Hvem da? Halden historiske Samlinger har eid og driftet dette bygget siden museet overtok det i 1990 fra et aksjeselskap som var i ferd med å gå konkurs. Ingen andre har ansvar for dette bygget enn oss, men vi deler det med stor glede med byens befolkning. 

Vi avslutter med å takke alle som besøker museet, bidrar med frivillig innsats og tenker positivt rundt utvikling. Stor takk også til Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen Halden for generøse økonomiske bidrag som gjorde det mulig for museet å utføre restaureringsarbeidet på Fredrikshalds Teater på en forsvarlig og faglig god måte. Til sist takker vi Halden kommune for deres modige beslutning om å leie ut Fayegården til museum. Et museum som vil ta del i samfunnsdebatten, utgjøre en forskjell og gjerne bidra til samarbeid og positiv tenkning i byen.

Det heter så sant at «alle til lags kan ingen gjøre», men flere i Halden kan bli flinkere til å tenke positivt og med fordel bygge argumentasjonen sin på fakta heller enn føleri. Kom til kontoret mitt og ta en prat, ansikt til ansikt! Kanskje det kommer noe konstruktiv ut av det!

Kommentarer til denne saken