Gå til sidens hovedinnhold

RØDT: Konkrete forslag mot økte forskjeller og færre fattige barnefamilier

Artikkelen er over 2 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært mye fokus på fattige barnefamilier og folk som sliter i Halden de siste par åra. Folkehelse rapportene er godt kjent også for den politiske ledelsen i Halden. Dessverre er det mer fokus på økonomibalanse og hvor rask man kan få kommunen ut av Robek-lista. Denne prioriteringa mener Rødt går på bekostning av økt innsats mot fattigdomsbekjempelse og økte forskjeller!

NAV og andre etater i kommuner arbeider daglig med ulike tiltak og bistår familier og enkeltpersoner i deres hverdagsstrev. For mange fører dette til en bedre livssituasjon. Likevel mener Rødt at det må kraftigere lut til for å endre en svært negativ utvikling i Halden.

For det første anbefaler vi at den politiske ledelsen i 2019 budsjettet instruerer Rådmannen om at barnetrygden for familier med sosialhjelp ikke skal trekkes fra stønaden! I dag gir dette en inntekt til kommunen på ca 4 mill. kr men som heller skulle komme ca. 250 barn til gode. Med påtrykk fra Rødt har flere kommuner nå innsett at dette er veldig urettferdig og bidrar til å opprettholde fattigdommen for mange barnefamilier. Det burde være en selvfølge at de med sosialhjelp som viktigste inntektskilde får beholde barnetrygden slik som alle andre familier!

For det andre burde den politiske ledelsen ta innover seg at boligprisene i Halden er i ferd med å anta et svært høyt nivå! Halden kommune skal nå selge flere eiendommer på det private markedet. Noen av disse salgene er uproblematiske, feks salg av Øberg skole. Andre eiendommer som for eksempel gamle Helsestasjonen burde derimot ikke selges men bygges ut i regi av kommunen som rimelige utleieboliger. Prisnivået i sentrum av Halden er nå så høyt for nye boliger at det i realiteten kun blir forbeholdt de med svært god økonomi. Miljøpartiet har et forslag om dette i kommunestyret den 11/10- noe Rødt støtter fullt ut. En boligpolitikk i kommunal regi vil også være et bidrag mot økte forskjeller.

Flere og rimeligere boliger i kommunal regi og barnetrygd til fattige familier mener Rødt er gjennomførbare tiltak på kort sikt. Dersom det er politisk vilje til det. Vi utfordrer derfor den politiske ledelsen i Halden til å ta en seriøs vurdering av dette!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.