Feilinformasjon om nye strømmålere

Må skifte: Innen utgangen av 2018 skal alle norske hjem få installert ny digital strømmåler. Nå er utskiftingen i full gang i Halden. Illustrasjonsfoto: ARKIV

Må skifte: Innen utgangen av 2018 skal alle norske hjem få installert ny digital strømmåler. Nå er utskiftingen i full gang i Halden. Illustrasjonsfoto: ARKIV

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORD23. april hadde Halvor Nome et leserinnlegg med overskriften «Feilinformasjon». Innlegget omhandler de nye automatiske strømmålerne. Da flere av Nomes påstander er basert på faktafeil eller misforståelser ønsker Hafslund Nett å komme med noen presiseringer.

I et leserinnlegg 18. mai tar Tormod R. Ausland utgangspunkt i Nomes innlegg med tilsvarende argumentasjon, og han henviser til de samme kildene. Hafslund Nett svarer derfor på Nomes og Auslands innlegg under ett.

Ausland retter sin henvendelse til Fortum, som han opplyser er hans strømleverandør. Måling av strømforbruk er imidlertid nettselskapenes ansvar, herunder installasjon av de nye, automatiske strømmålerne.

Innen årsskiftet skal alle landets 2,9 millioner strømmålere være byttet ut med smarte målere som sender inn nøyaktig forbruk til nettselskapet.

Det er NVE som har bestemt at automatiske strømmålere skal innføres. Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Kundene slipper å lese av måleren og får en presis faktura. Målerne skal blant annet kunne melde om strømbrudd, spenningskvalitet og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feil kan rettes raskere. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

Halvor Nome skriver blant annet: «Både myndigheter og kraftnettselskaper sprer villedende og direkte usanne påstander når de i sin propaganda forsøker å ufarliggjøre strålingen fra de «smarte» målere, ved å sammenligne denne strålingen med strålingen fra mobiltelefoner».

Videre viser han til «Beregninger foretatt av siv.ing. innen elektroteknikk og sensor ved ingeniøreksamen, Jostein Ravndal, EMF-Consult AS, har vist at Statens stråleverns regneeksempel (som nettselskapene viser til) er feil på punkt etter punkt og står til stryk». Tormod R. Ausland gjengir også dette i sitt innlegg.

Hafslund Nett tar selvfølgelig folks frykt for helseskader på alvor. Men vi har ikke spisskompetanse på stråling og helsefare, og forholder oss derfor til landets fremste kompetanseorganer, Statens strålevern og Folkehelseinstituttet. De har hele tiden sagt at stråling fra målerne ikke medfører noen helserisiko.

Nome og Ausland reiser også spørsmål om radioteknologien som benyttes for kommunikasjon av målerverdier, med henvisning til Jostein Ravndals beregninger.

Vår løsning er basert på kombinasjon av kommunikasjon i et Radio Mesh-nettverk (opererer på 868,0–875,6 MHz i tråd med kravene i Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)) og mobilnettverket.

Hafslund Nett har forelagt Ravndals beregninger for fagfolk på området. Tilbakemeldingene er: «Maksimal utstrålt effekt fra mobiler er avhengig av frekvens og teknologi, og Ravndal har rett i at mobiler kan sende med lavere maksimal effekt enn en måler, forutsatt at mobilen benytter 3G eller 4G og ikke GSM. GSM har en høyere maksimal sendeeffekt enn målerne. En del av sammenligningene bransjen har benyttet er basert på at man normalt er mye nærmere mobilen enn måleren.

Ravndal har publisert målinger som skal vise at målere stråler mer enn mobiler. Disse målingene er ikke utført i et kontrollert miljø, og siden både målerne og mobiltelefonene regulerer sine sendeeffekter basert på hvilken avstand de har til andre enheter de skal kommunisere med, er det derfor svært vanskelig å vurdere realismen i disse målingene. Det er fullt mulig å se for seg plassering av andre enheter disse enhetene kommuniserer med som ville gitt et helt annet resultat.

Målingene som er benyttet for å påvise at målerne stråler mer enn mobiler er utført med mobiler som ikke er i aktiv bruk, delvis også med all datakommunikasjon avslått, og med både målere og mobiler på 3 meters avstand. Brukstilfeller med mobiler ikke i bruk på mange meters avstand er lite realistisk. Uansett hvilken effekt man mener at radiobølger har, så vil en enkel kalkyle vise at energimengden man blir utsatt for av et minutt i mobilsamtale hvor man holder mobiltelefonen i nærheten av hodet vil tilsvare å være årevis på noen meters avstand fra en strømmåler med kommunikasjon. Sammenligningen illustrert i målingene fra EMF Consult er derfor kun relevante hvis man for eksempel aldri er nærmere mobilen enn måleren og mobilen aldri blir benyttet til mobilsamtaler eller datakommunikasjon.»

For å kartlegge sendemønster og eksponering for elektromagnetiske felt har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført målinger av de tre ulike smartmålerne som finnes på det norske markedet: Aidon, Nuri og Kamstrup.

Målingene er gjort på et begrenset antall målere som er installert i privathus. Vi har målt eksponeringen for elektromagnetiske felt og sendeaktivitet i løpet av 24 timer. Antall sendinger varierer mellom type utstyr og befolkningstettheten der utstyret er plassert. Den totale sendetiden i løpet av 24 timer er likevel veldig kort, da hver av sendingene typisk bare varer 1/50 av et sekund. Alle målerne holder seg godt innenfor regelverket for tidsbruk. Eksponeringen for elektromagnetisk felt er, som forventet, svært lav og langt under gjeldende grenseverdier.

Hafslund Nett vil igjen poengtere at vi forholder oss til det regelverk, grenseverdier og anbefalinger som finnes på dette området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags