Jeg har avtale med kirkevergen i Halden om klipping av gress rundt gravstøten til mine foreldre. For dette betaler jeg 850 kroner per år.

I dag, 15. jun-18, fikk jeg beskjed av en bekjent som hadde vært og sett på gravstedet. Det var ikke klippet og foran støtten var gresset 30 centimeter høyt. Hva er det jeg betaler for?

Jeg bor 70 mil fra Halden, og det er ikke bare å ta en ettermiddagstur for å se om det jeg betaler for, er utført. Man må kunne stole på folk, eller kan man ikke det?

Graven er på Os kirkegård. Da jeg fikk høre at det ikke var gjort noe på gravstedet, ble jeg både lei meg og sint. Jeg liker ikke å tenke på hva de som jente mine foreldre tenker om meg, når de ser den ustelte graven.

Det jeg står igjen med er skammen over en ustelt grav, for det henger jo ingen lapp der med påskrift: «regningen er betalt, men vi gjør ikke jobben vår.» Hilsen kirkevergen i Halden.

Regningen for året ble betalt 28. februar-2018, noe som er bekreftet av kirkevergen.

NB! HA har vært i kontakt med forfatteren av innlegget, som forteller at hun er informert om at det ble klippet ved graven før helgen. Hun ønsker likevel at innlegget publiseres, da dette er et gjentakende problem og fordi hun frykter det kan gjelde flere. Hun mener også det er uholdbart at gravene står ustelt til langt ut i juni måned før det blir klippet.