Har valgkampen startet i Aremark ?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSvaret er NEI!, men ordfører Geir Aarbu kommer med direkte usannheter i reportasjen i HA under overskriften «Aarbu slår tilbake mot kritikken» ,der han uttaler :   «Arbeiderpartiet og Høyre vil svekke Aremark så mye at vi til slutt ikke har noe annet valg enn å gå sammen med Halden».

 Nå kan ikke jeg svare for Høyres politikk men kan opplyse ordføreren om hva AP mener:

  • Vi mener at sammenslåing av kommuner og fylker skal baseres på frivillighet.
  • Vi vil støtte frivillige kommunesammenslåinger som er vedtatt og igangsatt.
  • Vi vil respektere det man kommer fram til i de enkelte kommunene og fylkene.
  • Vi vil sørge for en god kommuneøkonomi i alle landets kommuner også de som velger å ikke slå seg sammen.
  • Vi vil prioritere mer penger til barnehage, skole og eldreomsorg i kommunene.
  • Vi vil gjøre om tvangsvedtakene dersom vi kommer i regjering.

Jeg går ut ifra at ordføreren er kjent med Senterpartiets politikk angående kommunereformen. Når jeg leser på Senterpartiets nettsider hva dere mener om kommunesammenslåing ser jeg at APs og SPs politikk slett ikke er så forskjellig. Dere skriver følgende:

Vi vil blant annet:

  • At sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner skal være frivillig og basert på lokale prosesser og folkeavstemminger. Sammenslåinger vedtatt i stortingsperioden 2013-2017 skal oppheves dersom kommuner og/eller fylker sjøl ønsker det.
  • Sikre kommuner og fylkeskommuner en sterk økonomi som står i forhold til de oppgavene sektoren har.
  • Ha større inntektsutjamning mellom landets kommuner.
  • Gjennomføre en stor oppgaveoverføring fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmennene til kommunene og fylkeskommunene

Jeg vil også minne ordføreren på at det i stortinget 07.12.2017. Sak nr 3 ble votert over følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunktet for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017 – 2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.»

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføringen av kommunereformen.»

Disse punktene fikk flertall i Stortinget mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet. Også der var AP og SP enige. Da kan jo både ordføreren og jeg være glade for at vi lever i et demokrati der flertallet bestemmer.

Det er for meg uforståelig hvordan ordføreren kan påstå at «alle vet» at AP sentralt ønsker kommunesammenslåinger. Jeg vil derfor be om at ordføreren kommer med en forklaring på hvordan han kan sette fram slike usannheter.

Jeg kan også forsikre både ordføreren og alle andre at vi absolutt ikke er under noen form for press fra sentralt hold slik det blir påstått. Dette har absolutt ikke vært noe tema fra APs side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags