I vel et år har Halden kommune hatt gående et prosjekt for å skille overflatevann og sanitært avløpsvann fra husene langs Forstrøms vei.

I kjølvannet av dette arbeidet har veien blitt opprustet til en høyere standard. Veien er nå ny-asfaltert. Det er kommet fortau fra Marcus Thranes gate til Stangeløkka barnehage, samt bedre belysning.

Dette er til glede både for kjørende og gående som ferdes langs veien. En takk til de som har utført arbeidet.