Våre folkevalgte går for tiden fra den ene famøse saken til den andre. De siste månedene er det seksuell trakassering, Europas dyreste parkeringskjeller og en justisminister ute av kontroll på sosiale medier som har fanget all oppmerksomhet. Selve politikken blir fullstendig overskygget. Det er gjort spede forsøk, men EUs energidirektiv og forkortelsen ACER gir ikke frysninger på ryggen hos verken pressefolk eller lesernes deres.

De siste månedene har en rekke av våre øverste folkevalgte måtte trekke seg fra sine framskutte posisjoner. Eller si unnskyld. Enten fordi de ikke har hatt den nødvendige kontrollen på sakene de har ansvaret for, eller fordi de ganske enkelt ikke har kunnet oppføre seg. Og når selv ikke våre ypperste folkevalgte forstår hvor grensene går, er det på tide med enda et varsku.

Statsminister Erna Solbergs håndtering av saken om justisminister Sylvi Listhaugs språkbruk på Facebook er i våre øyne den dårligste hun har vist i sine drøyt fem år som landets statsminister. Solberg har famlet, opptrådt uklart og lite besluttsomt. Det måtte ta henholdsvis fire og fem dager før unnskyldningene kom. Først fra statsministeren selv på vegne av sin regjering. Så fra Sylvi Listhaug selv fra Stortingets talerstol. Og sistnevnte trengte to forsøk før hun landet.

Det vi har vært vitne til blant våre folkevalgte de siste månedene er ikke egnet til å fremme den tilliten de er helt avhengige av. En tillit det er vi velgere som gir dem. Med stigende uro har vi de siste årene sett at oppslutningen ved valg her i landet bare blir lavere og lavere. Det må være i alles interesse at demokratiet vi er så glad i og vi så til de grader hegner om hver eneste 17. mai, faktisk fungerer. Det vil det ikke være, hvis ikke nettopp velgerne går til valgurnene fordi de føler det er riktig.

Vi ønsker oss anstendighet og respekt i det offentlige ordskiftet. Ikke folkevalgte som ikke forstår hvor grensene går.