Det har oppstått en svært synlig disputt i Haldens kulturliv hvorvidt Bibilioteket bør flytte til planlagte nye lokaler i Halden storsenter eller ikke. I mange og lange avisinnlegg debatterer styret i kulturrådet friskt med troikaen Ove og Dina Billington og Vilde Heggem. Styret sier ja, mens de tre sistnevnte ønsker det skal bli værende. Det vil legitimere en lenge ønsket utvikling av ønskedrømmen Kulturkvartalet. Troikaen har initiert et opprop som i løpet av svært kort tid har fått 250 underskrifter. Det er mange, og det skal tas på alvor.

Men det er flere aktører på banen. Ikke minst fagfolkene selv; bibliotekarene. De er krystallklare i sin tale; Biblioteket bør flyttes. De rett og slett gleder seg, og biblioteksjef Nina Ewart bobler over av entusiasme for planene. Hun og folkene hennes ser for seg at biblioteket endelig kan bli brukervennlig med alt på en flate, og ikke minst at lokalene kan bli lett tilgjengelig for alle, rullestolbrukere inkludert. Dette er selvsagt enda viktigere argumenter.

 

Kulturkvartalet har i mange år vært en drøm for kulturaktører i Halden. Potensialet har også vært stort. Men faktum er at bygningene i området aldri er blitt bundet sammen til en kulturell smeltedigel. Kanskje med unntak av de nylig arrangerte Barnas Verdensdager, der nettopp Dina Billington var primus motor. De ulike bygningene er blitt brukt til bibliotek, teater, kino, lydstudio og konsertlokale – hver for seg. Og ingenting tyder på at det er konkrete planer for å få utviklet kvartalet ytterligere i overskuelig framtid.

Mange har et nært og godt forhold til Halden Bibliotek. Det trenger sårt en modernisering og et løft. Vi ser helt klart potensialet i det ved flytting til kommunens nye storstue i storsenteret. Det er rett og slett en god idé! Vi håper også at politikerne ser dette, og lytter til fagfolkene når de de nærmeste ukene skal avgjøre saken. Å tviholde på planene for kulturkvartalet kan lett ende opp med ris til egen bak.