MOT VIKEN: Sentralisering uten innhold

FLÅR INGEN: – Våre avgifter er ikke høyere enn andre steder, så vi ønsker ikke å flå noen. Tvert imot gleder vi oss til å kunne skru eiendomsskatten tilbake om ett år, sier Fredrik Holm.

FLÅR INGEN: – Våre avgifter er ikke høyere enn andre steder, så vi ønsker ikke å flå noen. Tvert imot gleder vi oss til å kunne skru eiendomsskatten tilbake om ett år, sier Fredrik Holm.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Lars Pedersen Due er kommune- og fylkespolitiker fra Halden for Arbeiderpartiet. Her forklarer han hvorfor han er mot Viken.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.La meg først etablere mitt premiss for dette innlegget:

– Demokrati er en av de mest grunnleggende og viktige rettighetene for innbyggerne i et land, fylke eller kommune. Et godt legitimt demokratisk styre er for meg basert på tettest mulige kontakt mellom velger og den folkevalgte.

Den demokratiske stemmen inn i Viken-prosessen til nå fra Halden og Østfold kan oppsummeres slik:

– Halden kommunestyre – med ordfører Thor Edquist forkastet enstemmig Viken – selv om han selv åpenbart har glemt det.

– Fylkestinget stemte imot Viken.

– Og, selv uten folkeavstemning, er det ikke vanskelig å konkludere med at folk flest i Østfold er motstander av prosjektet.

Hva er så hovedårsakene til at undertegnede- er imot dette prosjektet?

1) Mindre demokrati. Region Viken svekker representativiteten i forhold til folket. Det blir færre folkevalgte.

PS. Kostnadene knyttet til politikerne er beregnet til å bli uendret/større i Viken enn i dagens 3 fylker til sammen.

2) Den allment kjente «kjøttvekta» i partiene vil bli enda tydeligere. Det vil bli få/ingen representanter fra utkanter med lav befolkning. Topp-plassene på listene i de store partiene vil stå mellom representanter for de største byene som ligger nærmest Asker og Bærum.

3) Lengre avstander til makta og mulighet til å påvirke. «Avstand» er her ikke bare ment som den geografiske avstanden til det nye fylkeshuset men også politisk og administrativ avstand,

4) Det blir vanskelig/umulig for administrativt ansatte å bo i utkantene – administrasjonen vil derfor raskt bli ensartet i forhold til bosted. Lokalkunnskap vil gå tapt – også i administrasjonen. Forenklet – både politikere som skal avgjøre og saksforberederne – vil kommer fra nær sentrum.

Punktene nevnt vil svekke lokalkunnskap og mulighet for utkantene til å påvirke. Min påstand, basert på 6 år i Fylkespolitikken, er at linjer på Halden VGS hadde vært nedlagt og flyttet hvis vi allerede nå hadde vært i Viken.

Det hadde vært – og blir eventuelt i Viken – enda mer krevende enn i dag å skaffe midler til fylkesveiene i vårt område – «det er jo så lite trafikk på de forhold til en vei i Bærum». Og hva skal vi med Operaen og DNBE i utkanten Halden? Vil ikke de få mye bedre vilkår og publikum hvis vi flytter det inn mot det nye «sentrum» av Viken?

Regionreformen skulle være en «demokratireform». For meg er det bare enda en gang lek med ord. Regionene skulle få «nye oppgaver» som skulle gi økt demokrati – ingen slike oppgaver har kommet. Jeg er lei hvordan politikere radbrekker språket vårt – kall Viken prosjektet med sitt rette navn – en sentraliseringsreform. Resultat: Mindre makt til folket – spesielt i utkantene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken