Når det beste ikke er målet – hvor dårlig er akseptabelt?

FAVN-PROSJEKTET STOPPET: – «Nye Os skole og arena» skulle skape nye muligheter og bedre tilbud for alle i Halden, skriver Lars Pedersen Due.

FAVN-PROSJEKTET STOPPET: – «Nye Os skole og arena» skulle skape nye muligheter og bedre tilbud for alle i Halden, skriver Lars Pedersen Due. Foto:

Av
DEL

MeningerSom alle vet, er jeg en tilhenger av Sentrumsprosjektet – prosjektet FAVN som en helhetlig utbygging av skole, idrett og byutvikling.

Ikke bare var det en fantastisk ny skole som var planlagt, det var et enormt løft både for breddeidrett og toppidrett. Det er et fantastisk byutviklingsprosjekt som har innebygd en aktivitet fra morgen til kveld. FAVN-prosjektet er et stort puslespill som det hadde tatt mange år å få på plass. Etter hvert fikk man også et anbud som var innenfor de rammene kommunaldirektøren mente var forsvarlig.

Prosjektets målsetting var å svare opp fattigdomsproblematikk og gi sentrum en helhet, en økt attraktivitet for barnefamilier som ønsket å bosette seg. Med utviklingen rundt nye «Sannesundsveien skole» i Sarpsborg som modell, skulle «Nye Os skole og arena» skape nye muligheter og bedre tilbud for alle i Halden. Økonomien og balansen for at Halden kommune kunne løfte dette prosjektet, lå i en leieavtale med fylkeskommunen og reduserte kostnader knyttet til å drifte Rødsberg. En skole der man i dag kan lese at ribbeveggene også er ubrukelige.

Jeg har fulgt det politiske sonderingene knyttet til Os i 8 år. Jeg har fulgt prosessen både fra Halden kommunestyre og Østfold fylkesting. Jeg kan ikke bare historien om vedtakene – jeg kan også de sonderinger og vurderinger som er gjort rundt dette. Politisk var det vanskelig å overbevise Østfold politikerne om at Halden kunne levere hall til den videregående skolen – men vi klarte det. Ved å gjøre det gjorde vi det vanskelig å begrunne å eventuelt redusere antall linjer i en flytteprosess. Det var en hard kamp vi vant.

Jeg er utdannet som adjunkt og har arbeidet 7 år i ungdomsskole og de siste 8 årene på Os skole.

PROFIL: Lars Pedersen Due

Halden Arbeiderparti

Viken Arbeiderparti

Lærer på Os skole

Jeg har gjennom de 8 årene på Os sett kollegaer slutte, noen har blitt syke – andre synes forholdene på andre skoler frister mer. Elever som ikke kan fullføre skolegangen med sine venner – en gymsal som er bitte liten og fullstendig uten lufting. Alle elever ut og inn gjennom to trange innganger – trange og mørke ganger, sanitære forhold som er langt utenfor dagens krav+++.

Deler av skolen har vært i en brakkerigg fra 1997. Kort sagt – et bygg som ikke er i nærheten av de krav man setter til en moderne skole og med justeringer i lovverket som innhenter skolen.

Derfor – når første tanke til den nye posisjonen er «rehabilitering» og at det skal gis «4 uker» til å utrede dette – kan jeg ikke annet enn å konkludere med at det aldri var barnas beste som var det viktigste i kampen mot FAVN. Det kan da ikke være barnas beste at man ikke utreder alle alternativer for så å velge det beste alternativet? Eller engang er villige til å forsøke å «finne» det beste alternativet?

Når man starter et vedtak med konklusjonen «rehabilitering» – så er det bygget som er i fokus – ikke barna, ikke framtida, ikke økonomi, ikke helhet og ikke de ansatte.

Spørsmålet man som beslutningstaker må stille seg, er enkelt – hva gir det beste resultatet for barna og framtida? Det er politikernes ansvar og plikt å be om de mulige alternativene – med mindre bygningen er det viktigst – da ber man om andre ting, f.eks. «rehabilitering».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags