Os-prosjektet – Et helhetlig byutviklingsprosjekt

Lars Pedersen Due om Os-prosjektet.

Lars Pedersen Due om Os-prosjektet.

Av
DEL

MeningerHistorien om «alt henger sammen med alt» passer godt når man skal beskrive og forklare Os-prosjektet for byens innbyggere. Det er mye – mange detaljer å holde styr på og der stort sett alle faktorer er gjensidig avhengig av hverandre.

Os prosjektet, slik det er vedtatt, er et puslespill der man ikke kan fjerne/endre på en eller flere brikker uten av bildet som helhet blir dårligere når det gjelder hvilke fasiliteter/målsetninger vi får i forhold til kostnader/inntekter.

Kort om status:

Os skole og området det ligger på er i dag en død flekk i byen. Måkene regjerer etter at SFO barna har forlatt brakkene fra 1997 og gått hjem. Klasserommene er små og det finnes ikke toaletter for barna inne i bygget. De må ut og gå gjennom lange trange mørke ganger, ned alle trappene ut, rundt bygget og ned i kjelleren for å gå på do. Byggets beskaffenhet og utforming var kanskje god i 1914 – i 2019 og er det ingen kvaliteter i bygget som tilsier at det er tilpasset god moderne læring. Gymsalen er bitteliten og fullstendig uten lufting og en presenning på taket holder regnet ute.

Dessverre er hovedbygningen plassert på en slik måte – med sin høyde – at store deler av den asfalterte uteplassen blir skyggelagt hele eller deler av skoledagen fra september til mai. Et slik areal ville ikke blitt godkjent av fylkeskommunen som et «kvalitativt godt uteområde». Ved å beholde bygningen ville vi altså fått et mindre uteareal som holder god kvalitet enn med valgt løsning.

Så hvilke muligheter og hva skal realiseres i det vedtatte prosjektet?

1 – helt ny og moderne 1-10 skole med store klasserom med alle fasiliteter og tilgjengelig for alle. Området vil oppgraderes med gode kvalitative uteområder tilpasset alle elever. Det blir sammenhengende sykkelsti/gangvei videre fra Haakon 7 gate og Os bekken blir ryddet opp i og lagt under denne. Kontakten ut mot Os alle og utsikten mot Fredriksten blir åpnet opp.

2 – et massivt løft for breddeidretten med 2 hallflater + en stor basishall for trening av grunnferdigheter. Et løft byen sårt trenger når man vet mangelen på treningstider.

3. – et byutviklingsprosjekt der byens lag og foreninger, kultur og andre kan bruke fasilitetene utom skoletid og i skolens ferier. Planen er at det skal være liv og røre rundt nedre deler av Os fra morgen til kveld.

4. et sosialt prosjekt som løfter – særlig barn og unges – muligheter i sentrum. Et godt verktøy mot barnefattigdom, dårlig folkehelse, sosial arv og utenforskap.

5 – et prosjekt som både vil gi inntekter fra Fylkeskommunen og samtidig bidra til å trygge våre linjer på Halden Vgs. Linjer som Restaurant og matfag, musikk/drama og forsterket avdeling står alle i fare for å bli nedlagt. Det finnes også en mulighet for at flere kan ryke hvis Halden ikke oppfyller sin del av intensjonsavtalen om leie av hallfasiliteter.

6 – et prosjekt som gir sjanser for Halden å ha toppidrett i hallidretter. Blir det ikke bygd en hall med godkjente fasiliteter i løpet av kort tid må f.eks Halden Topphåndball ut av byen for å spille sine kamper. Det vil være kroken på døren.

7 – et prosjekt som gir Halden muligheter til å ha store innendørs konserter og andre arrangement – utstillinger – dataparty mm.

8- et prosjekt som allerede har fått tildelt 10 talls millioner i spillemidler – en tildeling som står i 2 år før de kan bli trukket tilbake. I Viken har slike søknader ventetid opp mot 4 år og man kan ikke forvente å få så store tilskudd. Her tikker klokken.

Økonomien og de økonomiske faktorene som må ligge til grunn for å lykkes med dette?

Det grunnleggende målet for en lokalpolitiker – hvordan kan vi klare å få maksimal samfunnsnytte i nåtid/og fremtid for de pengene vi har og kommer til å få - og hvordan skal vi få mest mulig økonomi ut av prosjektet? Her må vi både bruke eksisterende fakta, målsetninger og trender/utvikling.

Fakta kjenner vi - Halden er en kommune med lave inntekter som nettopp har kommet ut av Robek.

I Halden Ap har vi de siste 8 år hatt den samme tilnærmingen til investeringer som det som ligger til grunn for Robek systemet – våre investeringer må gi en mer effektiv/billigere drift enn det vi har i dag. Kort sagt, redusere driftskostnadene.  Bergheim Demenssenter var en slik type investering som ga lavere kostnader, men bedre tilbud, knyttet til den daglige omsorgen for demente i kommunen. Vi snakker da om en «lønnsom» investering.

Det er ikke umulig å tenke seg at reduserte driftskostnader + inntekter knyttet til Os-prosjektet faktisk kan gi kommunen mulighet til å ansette flere lærere

Noen punkter:

1 – det mest åpenbare underliggende moment i Os-prosjektet er at det er billigere å drive en moderne energismart og tilpasset ny skole enn to gamle.

2 – a) Rådmannen har beregnet at investeringene ved å oppgradere Os og Rødsberg vil bli i overkant av 410 000 000 – noe som er dyrere ennr anbudet fra AF-gruppen om bygging av nye Os.

b) Arkitektene som jobbet med prosjektet informerte kommunestyret at de heller ikke kunne garantere resultatene. Ei heller har vi oversikt over de åpenbare begrensingene en slik oppgradering vil ha. «Det er begrenset hvor mange hull vi kan borre i en gammel bygning» og hvor bra det kan bli» var et sitat jeg bet meg merke i.

3- Østfold fylkeskommune har vedtatt enstemmig å leie 1 håndballflate i 30 år. Dette gir gode inntekter for kommunen som gjør at man kan bygge en hall med arena fasiliteter.

4 – med nye og bedre fasiliteter vil kommunen kunne leie ut arealer i skoledelen på kveldstid/ferier

5 – flere, bedre og større idrettsflater vil gi økte inntekter – både fra idrett og arrangementer.

6 – man får en engangsinntekt ved salg av Rødsberg.

OS/SENTRUMS -prosjektet slik det er vedtatt er et enormt kinderegg der vi kan få maksimal overordnet samfunnsnyttet med dagens og fremtiden barn i fokus der byutvikling utgjør en viktig del.

Så er spørsmålet – er alt perfekt? Kunne man ønsket seg enda mer i en perfekt verden?

Selvsagt! La meg være ærlig.

JA – jeg kunne ønske meg et større uteareal -men med tanke på erfaringer fra mange skoler med betydelig mindre areal så er jeg sikker på at dette går bra. Skal man bygge og få liv i sentrum så vil man alltid møte utfordringer knyttet til areal og plass.

JA – jeg kunne ønske meg enda bedre informasjon – knyttet til de føringene som ble lagt allerede i 2014/2015. Men det er klart – når ting blir vedtatt enstemmig – så er det liten interesse fra media og andre.

Til slutt vil jeg oppfordre alle som lurer på mer om saken enten

  1. Å høre på Podcasten der undertegnede deltar som ligger på HAs-sider
  2. Sjekk kommunes informasjon om prosjektet – alt ligger åpent. Der ligger både saksgang med vedtak og de tidligste tegningene (det kommer oppdaterte etter hvert)
  3. Ta gjerne kontakt med meg direkte. En stor sak som Os krever andre fora enn lettvinte påstander på FB eller andre sosiale medier. En god samtale vil alltid fungere best. Det er lov å være dundrende uenig med mine vurderinger.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags